Samarbetsavtal mellan företag och Robertsfors kommun

3 september 2016 10:04

Robertsfors kommun, LRF Konsult, Bokföring & Administrativ Service i Ånäset AB ocht Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB ska teckna ett samverkansavtal med syfte att stärka förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt i Robertsfors kommun.

Detta avtal kommer att undertecknas i samband med kommunstyrelsens styrelsemöte den 6 september. Målet med avtalet är att omsätta de politiska ambitionerna och företagarnas intressen till konkreta åtgärder. Särskilt ska man arbeta med kvinnors, ungdomars och utlandsföddas företagande samt med generationsväxlingsfrågor.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa