Samarbete ska stärka utbildning och forskning i Skellefteå

Under torsdagen tecknade Luleå tekniska universitet ett samverkansavtal med Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Detta samarbete omfattar forskning, innovation och utbildning. Viktiga parter i samarbetet är också Skellefteå kommun och Kempestiftelsen. Den första konkreta satsningen handlar om att finansiera en ny professur.

13 juni 2019 11:22

Ett huvudsyfte med avtalet är att säkerställa att den trämekaniska utbildningen och forskningen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå utvecklas.

Universitetet, Skogsindustrierna och Svenskt Trä ska också ta fram en ny modell för det livslånga lärandet, där anställda inom skogs- och träindustrierna kan kombinera arbete och kompetensutveckling.

Som en del av samverkansavtalet kommer de tre parterna att samfinansiera en professur inom området röntgenskanning, träfysik och digitalisering.

– Vi räknar med att den professorn ska finnas på plats inom ett år, berättar Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Hon konstaterar att Luleå tekniska universitet är världsledande inom trämekanik och besitter en unik kompetens.

– Nu ska vi utveckla samarbetet med Svenskt Trä och Skogsindustrierna och göra mer saker tillsammans. Det handlar om ett strategiskt långsiktigt samarbete som i första skedet omfattar fem år, men vi siktar på att fortsätta samarbetet betydligt längre än så, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Universitetet ska även utreda förutsättningarna för inrättande av en trämekanisk avslutning i Skellefteå för studenter inom civilingenjörsprogrammen i maskinteknik och arkitektur, liksom för att denna inriktning kan utvecklas till en internationell master.

Skogsindustrierna och Svenskt Trä undersöker även möjligheten att bidra med ett antal stipendier för att underlätta rekryteringar av toppstudenter från Europa och tredje land.

Genom stark industrisamverkan i kurserna och en återinförd långtidspraktik för masterstudenter och civilingenjörsstudenter ska andelen examinerade ingenjörer som väljer en karriär inom träindustrin ökas. Svenskt Träs medlemmar garanterar då betald praktikplats för dessa studenter.

Carina Håkanson, vd för Skogsindustrierna, betonar att den svenska skogsindustrin också är världsledande inom många områden och att de är möjliggörare för en hållbar framtid, genom att tillverka produkter som är alternativ till fossila material.

– Att öka vår kunskap och stärka både blivande och nuvarande medarbetare i utvecklingen av biobaserade produkter som grund för en växande bioekonomi är verkligen viktigt för oss, säger hon.

Carina Håkansson konstaterar att mycket av forskningsresurserna tidigare lagts på träbyggande.

– Nu kommer vi att fördjupa oss mer i träråvaran och lära oss mer om den.

Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande Skellefteå, välkomnar det nya samverkansavtalet:

– Detta kommer att trygga utvecklingen inom forskning och utbildning inom biobaserade produkter. Det säkerställer även Campus Skellefteå och norra Sverige som ett ledande nav inom trämekanisk utveckling, avslutar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa