Säljardagen i norr positiv enligt enkätsvar

15 av 150 deltagare vid konferensen Säljardagen i Norr, som syftade till att få Skellefteå att växa genom att sälja mer, har efter en månad fått besvara en enkät.

30 november 2001 11:18

Cirka 90-110 nya kontakter på Säljardagen i Norr beräknas leda till mellan 38- 60 nya affärer eller samarbeten. Profilföretaget Company Line tror på 5-10 affärer utifrån sina 20 nya kontakter medan de flesta gissar på 1-5 affärer/samarbeten utifrån sina.

Giraf of Sweden och Presentboden har redan fått sälja produkter och Presentboden har även fått en ny internetleverantör. Och Solviks folkhögskolas Wiveca Ögren har inbjudits att medverka i två nätverk: Rotary och Business Network International, BNI.

– Nu börjar jag nå ut med budskapet om att vi tar emot konferenser på Solvik, säger hon.

I princip alla tillfrågade som inte utbildar i försäljning som proffs anser att de lärt sig en hel del under dagen och att de utvecklat sitt försäljningsbeteende.

– Särskilt bra var det att få veta vilka säljhinder som är de vanliga och se vilka man själv har. Det lärde jag med mycket av som jag använder nu, säger Jimmy Koch från Nordtek i Kåge.

Tio av 15 anser att de blivit mer effektiva som säljare tack vare Säljardagen i Norr. Överhuvudtaget indikerar svaren att konferensdeltagandet har fått viss positiv effekt på säljandet i Skelleftebygden redan efter en månad.

– Det kan vara en början mot målet 80 000 invånare år 2030 som vi arbetar för. Det gäller att alla fortsätter att knyta kontakter och använda och utveckla sina säljkunskaper och att det leder till mer försäljning, nya satsningar och tillväxt som drar till sig nytt folk till bygden, konstaterar konferensanordnaren Lars Koverberg.

Karin Lundström Rawden

Enkätfrågor och svar

Hur många nya kontakter knöt du på Säljardagen i Norr?

1-5: 5

5-10: 5

10+: 5

Kommer detta att leda till affärer eller samarbete?

1-5: 10

5-10: 1

Nej: 1

Redan i 1-5 fall: 3

Fick du nya insikter/kunskaper genom förläsningarna på Säljardagen i Norr?

Ja, lite: 5

Ja, mycket: 9

Nej: 1

Har du utvecklat ditt säljbeteende på grund av det?

Ja, lite: 8

Ja, mycket: 3

Nej: 4

Tycker du att du blivit mer effektiv som säljare?

Ja, lite: 6

Ja, mycket: 4

Nej: 5

De deltog i enkäten

Alere Toxicology –Benny Hedlund

Company Line–Thomas Boström

Giraf of Sweden–Dan Engman

Helicopter–Maria Åström

Lexicon Affärsutbildningar–Peter Carlstèn

LOXY SOFT–Pär Strandberg

Lövånger Elektronik–Jan-Erik Johansson

Nordea–Ulrica Magnusson

Nordtek–Jimmy Koch

Pite Energi–Eva-Lena Frykberg

Presentboden–Eva Lundmark

Skellefteå Kraft–Christer Bergström

Solviks folkhögskola–Wiveca Ögren

Stanley Security Solutions–Thomas Brännström

Telavox–Lennart Johansson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa