Så mycket ökade tillväxten i Norr- och Västerbotten

I Västerbottens län ökade bruttoregionprodukten, BRP, med 1,2 procent 2016, jämfört med året innan. I Norrbottens län var ökningen 0,9 procent. BRP ökade i alla Sveriges län förutom i Västernorrland och i Blekinge, visar siffror från SCB.

14 december 2018 15:09

Sveriges BRP ökade med 2,7 och mest ökade den i Örebro län, där siffran landade på 5,7 procent.

BRP per invånare i löpande pris ökade i samtliga län 2016 utom i Blekinge län. Högst BRP per invånare hade Stockholms län med 624 000 kronor medan riksgenomsnittet var 442 000 kronor. I Västerbotten var BPR per invånare 372 000 kronor och i Norrbotten 418 000.

Måttet BRP per invånare påverkas mycket av arbetspendling. Det är en delförklaring till den höga siffran i Stockholms län som har en relativt stor inpendling.

Riksgenomsnittet för BRP per sysselsatt var 986 000 kronor 2016. Stockholms län lyfte genomsnittet ordentligt och var det enda län som låg över genomsnittet med en BRP per sysselsatt på 1 098 000 kronor i löpande pris. Lägst BRP per sysselsatt hade Gotlands län med 633 000 kronor. I Västerbotten var motsvarande siffra 772 000 och i Norrbotten 860 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa