Resultat från utbildning i Malå: Fem miljöprojekt i Afrika

Utbildningen som SGU, tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet i oktober genomförde i Malå med 24 deltagare från myndigheter i olika länder i Afrika, har lett fram till fem olika projekt kring förbättring av miljön kring gruvor.

27 december 2018 17:16

Under utbildningen utvecklade deltagarna projekt som just nu utförs i deras hemländer, med stöd av en mentor från SGU.

Projekten pågår under tio månader för att sedan presenteras under en regional konferens i en av deltagarnas länder. De projekt som genomförs fokuserar på att ta fram hjälpmedel inom prövning och tillsyn av gruvor:

• I Etiopien tar deltagare från två gruvmyndigheter fram en vägledning för småskalig gruvdrift i syfte att förbättra miljön kring små verksamheter.

• I Zambia arbetar två myndigheter med två projekt med fokus på prövning och tillsyn av sandmagasin.

• I Tanzania samarbetar en gruvmyndighet och en miljömyndighet med att ta fram en miljövägledning kring gruvdrift i liten och medelstor skala.

• I Kenya pågår arbete med att utforma en vägledning för att stänga gruvor på ett säkert sätt.

Nästa utbildningen går av stapeln i maj i Malå, vilket sedan ska resultera i ytterligare projekt eller fortsättningar på de redan startade projekten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa