Radikala råd från forskningschef på Kvalitetsdagen

Åsa Rönnbäck, forskningschef vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, var en av föreläsarna på Kvalitetsdagen i Norr, som genomfördes i Skellefteå under onsdagen. Hon menar att organisationer bör satsa mindre på att bygga strategier och göra analyser och istället fokusera mer på ledarskap och på att utveckla dialogen mellan ledare och medarbetare.

17 oktober 2018 20:31

– Istället för omfattande analyser är det bättre att direkt åtgärda problemen. Uppföljning av arbetssätt är ett annat recept för att en organisation ska bli framgångsrik, liksom mindre dokumentation och mindre rapportskrivande, säger Åsa Rönnbäck.

Hon konstaterar att komplexiteten att leda en verksamhet har ökat och att nya utmaningar påverkar sättet att leda en verksamhet för att åstadkomma bra resultat som ständigt blir bättre.

– För att bli en bra ledare måste man träna på det.

Åsa Rönnbäck menar att många organisationer har fokuserat förbättringsarbetet mer på det interna arbetet än på att anpassa sig till kundernas föränderliga behov.

– Svenska organisationer måste helt enkelt bli bättre på att ta in kunderna i sin organisation.

Hon refererar till forskning gjord vid Chalmers som visar att det finns en tydlig koppling mellan sättet att leda och medarbetarnas engagemang.

– Den visar tydligt att vad som leder en organisation till framgång till stor del handlar om ledarna och medarbetarna.

Åsa presenterar resultat från en skrämmande undersökning gjord av Gallup 2017 som visar att bara 14 procent av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete och därmed driver utvecklingen framåt.

– 75 procent av svenskarna är däremot oengagerade och går till jobbet för att få sin lön och för många av dem är lunchen dagens höjdpunkt. 11 procent är dessutom aktivt oengagerade och direkt missnöjda med sitt arbete. Detta är chockerande siffror som visar att våra organisationer är dysfunktionella. Det krävs ett nytt sätt att leda dem, säger Åsa Rönnbäck och betonar att en chef måste vara genuint intresserad av människor.

Hon konstaterar att alltför många organisationer leder genom struktur istället för genom en förbättringskultur.

– Det är inget fel på struktur men för mycket struktur kan leda till byråkrati.

Åsa menar också att svenska företag generellt inte är tillräckligt agila.

– De måste lära sig att agera som ett fiskstim och reagera snabbt på nya situationer, avslutar hon.

På Kvalitetsdagen i Norr föreläste också Niklas Blomqvist, Volvo Personvagnar som även är ordförande för Svenska Förbundet för Kvalitet. Stefan Sebö, pratade och service och kvalitet och tre kommunala representanter berättade om hur de arbetar med kvalitetsfrågorna. Dessa var Marie Larsson, Skellefteå, Esbjörn Grandalen, Västervik och Anna Henriksson, Luleå. På talarlistan fanns även Pernilla Lirell, iTid och Kristina Ullgren, RFSL.

Cirka 100 personer deltog på Kvalitetsdagen i Norr som genomfördes på Folkparken och arrangerades av Lars Koverberg, Koverberg Consulting och Anders Wistemar, Awance Affärsutveckling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa