Populära talare från Skellefteå

Det finns stor efterfrågan på talare från Skellefteå på olika konferenser kring hållbart byggande. Innovationsklustret för Trä i Skellefteå har nämligen fått stor genomslagskraft som kunskapsspridare för trä.

11 oktober 2018 09:46

– Det känns roligt att vi kan bidra med kunskap inom ett så viktigt område. Dels som talare under olika konferenser samt även alla besöken vi fått till Skellefteå de senaste åren, säger i ett pressmeddelande Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun.

Planarkitekten Björn Ylinenpää, från Skellefteå kommun, pratade om träbyggnad för en hållbar framtid på den internationella konferensen Forum Wood Building Nordic 27-28 september i Växjö. Där presenterade också Anders Gustafsson, RISE resultaten från det pågående projektet ”Höga Hus i trä”. Han och kollegan Karin Sandberg kommer även att berätta om detta på Stora Trähusdagen i Stockholm den 17 oktober. På den konferensen ska Karin Sandberg också prata om ett innovationsprojekt som handlar om konstruktion och design.

– Med fokus på furu genom de innovativa processerna ska furans egenskaper utvecklas och värdet på produkter av furu ska höjas. Däribland utvecklas ett fasadsystem av trä, berättar Karin Sandberg.

24 oktober så kommer Skellefteå kommuns planarkitekt Therese Kreisel, tillsammans med White arkitekter, att hålla ett föredrag på konferensen Building Sustainability 18 i Stockholm. De ska där berätta om hur man får in ekosystemtjänster i sammanhanget hållbart byggande.

– Ekosystemtjänster tillsammans med det gröna i stadsrummet utgör en viktig del i det hållbara samhället. Städer utan växtlighet blir en ohälsosam livsmiljö och det gröna erövrar återigen våra städer, konstaterar Therese Kreisel.

Inom innovationsklustret för trä i Skellefteå ingår, förutom Skellefteå kommun via Trästad Skellefteå, Luleå tekniska universitet, RISE, Träcentrum Norr, Träbranschen Norr och Stiftelsen Träenigheten.

– Det här ger bra PR till Skellefteå och hela träindustrin, avslutar Britt-Inger Olofsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa