Plattform för samverkan lanseras

En ny plattform med syftet att driva påverkansfrågor och utveckla Västerbotten genom effektiva och hållbara mötesplatser har lanserats av Region Västerbotten. Detta kommer att ske tillsammans med näringslivet. Balticgruppen i Umeå blir den första aktören att gå in i plattformen i maj 2019.

15 maj 2019 14:17

– Samarbete på alla nivåer, kommunikation och omvärldsorientering är viktigt för regionens tillväxt. Vi behöver samarbeta gränsöverskridande för att skapa effektiva mötesplatser som gör skillnad och tillsammans använder vi oss av gemensamma krafter och nätverk för att uppnå våra mål, säger i ett pressmeddelande Thomas Hartman, chef externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.

I den nya plattformen för partnerskap och samverkan ska offentlig sektor, näringsliv, det civila samhället och akademi mötas för att driva gemensamma påverkansfrågor och hållbar regional utveckling.

Partnerplattformen knyter huvudsakligen an till de tre huvudsakliga mötesplatser som årligen arrangeras i regi av Region Västerbotten; Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Syftet med mötesplatserna är att utveckla länets närvaro på den nationella och internationella arenan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa