På spaning efter framtidens teknik

Den 3-4 april genomförde branschorganisationen PhotonicSweden, vars medlemmar består av bolag som på ett eller annat sätt sysslar med fotonik, ett symposium i Skellefteå. Förutom workshops passade de 40 deltagarna från Sverige, Finland och Litauen också på att besöka Rönnskärsverken, Northvolts site och Optronic.

4 april 2019 15:08

Fotonik brukar definieras som "ingenjörsmässig hantering av ljus” och är utsedd av EU-kommissionen som en av sex teknologier- Key Enabling Technologies- som forskning och utveckling särskilt ska satsa på för att skapa nya arbetstillfällen och kunna möta framtida konkurrens utanför EU.

Ett 50-tal organisationer samt drygt 100 personliga medlemmar ingår i PhotonicSweden, som bildades 2011. De fungerar som en samlingsplats för svensk optronik och fotonik.

– Optronic i Skellefteå har varit med från början och stöttat verksamheten på ett bra sätt, berättar Lennart Svensson, en av grundarna till PhotonicSweden och en av tre som ingår i ledningen för organisationen.

Föreningen vill vara en katalysator för samarbeten mellan företag, högskolor, universitet och institut.

Under workshopen på Campus Skellefteå tog de upp hur fotoniken kan bidra till att lösa framtida utmaningar inom återvinning och metallprocesser. Detta symposium ingår som en del i EU-projektet NextPho21.

– Elva partners från olika länder i Europa deltar i projektet som syftar till att stärka fotonikbranschen i Europa. Målet är en miljon nya arbetstillfällen, berättar Lennart Svensson.

Han konstaterar att det i Finland finns många startups när det gäller fotonik vilket inte är fallet i Sverige.

– Däremot har vi fler stora aktörer inom branschen, säger Lennart.

Under dagarna i Skellefteå diskuterades bland annat kring energiförsörjning, smart återvinning, produktionsövervakning, processtyrning, IoT med fotonikbaserade sensorer, optisk mätteknik och kompetensförsörjning. På workshopen deltog bland andra representanter från Boliden-Rönnskär, Rise Sics, finska VTT, Triple Steelix, Swerim och Adopticum.

PhotonicSweden deltar också på olika sätt i Vinnovas strategiska innovationsprogram ”Smartare elektroniksystem” där man skapar gränsöverskridande samarbete för att utveckla mikro- och nanoelektronik, fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system i Sverige.

– Fotonikbranschen spelar en allt viktigare roll i den snabba utvecklingen av IoT – Internet of Things, som håller på att förändra vår värld, säger Petra Bindig, som också ingår i PhotonicSwedens managementteam.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa