Oro för planerad kemikalieproduktion

Den 20 och 21 mars genomförde Skellefteå kommun samrådsmöten om den nya detaljplanen för en del av Näsuddens industriområde som omfattar 40 hektar. 39 yttranden från myndigheter och privatpersoner har kommit in och den största kritiken framförs mot att kemiföretaget Wibax vill starta ny produktion på området där det kommer att användas stora mängder svaveldioxid och lut.

10 april 2019 12:03

Detta handlar om en mindre del av den 200 hektar stora detaljplanen som var ute på samråd i november 2018. Förslaget mötte hård kritik, främst på grund av närheten till ett bostadsområde. Därför gjorde kommunen ett omtag och lyfte ut ett mindre område på 40 hektar som ligger i oljehamnen och som kan möta behovet från befintlig industri på området.

Samrådsmötena, som genomfördes i form av öppet hus på Ekan i Skelleftehamn, var välbesökta.

– Det kom nog drygt 100 personer, berättar Berit Juvonen, mark- och exploateringsingenjör i Skellefteå kommun som presenterade detaljplanen, tillsammans med Enar Nordvik, arkitekt vid Skellefteå kommun.

Under en av kvällarna deltog även Anja Palm från näringslivskontoret och Bo Westerlund, säkerhetsansvarig vid Wibax, som presenterade företagets planer på ny produktion på området.

Berit Juvonen konstaterar att de flesta synpunkterna från privatpersoner som inkommit handlar om oro för Wibax satsning på produktion och för trafiksituationen i Skelleftehamn.

– Vi kommer utifrån synpunkterna att omarbeta våra handlingar och fortsätta med utredningarna nu när vi vet vad de boende tycker. Bland annat ska vi göra riskanalysen mer tydlig, säger hon.

När kommunen är klar med detta kommer planen i slutet av april att ställas ut för granskning i stadshuset, i fastigheten Hjorten, på biblioteket i Skelleftehamn och på kommunens webb.

– Vi siktar på att detaljplanen ska behandlas av bygg- och miljönämnden innan sommaren, berättar Berit Juvonen.

Ett axplock från privatpersonernas yttranden:

”Vi är många som på grund av kommunens okunnighet har varit tvungna att spendera timmar framför datorn i jakt på de faktiska regler, normer och värden som existerar. Även hur lagen fungerar och hur saker ska gå tillväga.”

”Jag tycker att det låter vansinnigt att planera kemikalieproduktion så nära folks hem och bostäder. En oberoende expert måste anlitas och räkna på "värsta tänkbara scenario" för att minimera alla risker för lokalbefolkningen.”

”Riskanalysen är fortfarande lika slarvigt utförd som den som presenterades 31 oktober rörande hela industriområdet på Näsudden… Vindriktning tas fortfarande inte med i riskanalysen, risken för gasläckor och brandrök tas fortfarande inte med, risker för lukt, damm och små partiklar tas fortfarande inte med.”

”För den planerade industrin på Näsudden gäller Sevesolagstiftningens högre nivå, då är det inte buller och damm som oroar mig utan farliga gasmoln som driver in över bostadsområden vid olyckor eller brand. Nu ställs höga krav på sådan industri men jag vet av egen erfarenhet, jag jobbar bland annat med kärnkraftssäkerhet, att det finns inga garantier – olyckor kommer att ske även om man gjort allt för att undvika dem.”

”Jag kan inte förstå hur man kan rekommenderar att använda ett industriområde för farlig industri utan att göra en riktig utredning när man sitter på all information om vilka gifter som ska användas. Jag tycker kommunen har en skyldighet mot invånarna att utreda riskerna innan man presenterar sina planer.”

”Jag anser att kommunen skall avbryta detta projekt och slänga det i papperskorgen, det finns inget motiv till varför man ska ta dessa risker när det inte finns något att vinna.”

”Använd gärna Näsudden för industri men stryk Sevesolagstiftningen helt och hållet, det är en känslig vacker skärgårdsmiljö vi pratar om och ingen kemisk soptipp!”

”Vi som bott länge i Skelleftehamn har blivit vana vid Rönnskär och oljehamnen men vi såg att etableringen av Kuusakoski ledde till mycket störning och olägenheter för hela samhället. Det bullrar och luktar därifrån något vi nu får leva med eftersom det är en etablerad industri. Vi vill inte att kommunen upprepar detta misstag med planerna i oljehamnen, därför är det viktigt att göra en ordentlig utredning om hur denna etablering kommer påverka oss som bor så nära.”

”Vi vill inte att kommunen öppnar på Pandoras ask för vi är rädda att det fyller på med ännu fler farliga industrier alldeles för nära vår bostad.”

”Ni kommer att utarma Skelleftehamn om ni tillåter att fler företag hanterar giftiga kemikalier. Ingen vill bo i närheten och utsätta sig, och sina kära för deras hälsa.”

”Vad är det för kommun vi har här i Skellefteå som inte ser till vårat bästa, utan struntar i våran säkerhet!”

”All trafik leder till dieselgaser inne i samhället, redan nu är det ett problem, att öka på trafiken ytterligare leder till en ännu sämre boendemiljö.”

"Om ni bygger farlig industri runt knuten så önskar jag få hem ett erbjudande om att få huset inlöst.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa