Nya order för Skellefteföretag i Centraleuropa

Skellefteföretaget Valutec har fått order på två kanaltorkar till Centraleuropa. Det är österrikiska Hasslacher Norica Timber och tyska Robeta Holzindustrie som valt att investera i var sin virkestork.

13 december 2017 17:44

Det betyder att Valutec under 2017 sålt 21 kanaltorkar till Europa med en total torkkapacitet på cirka 1,5 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar drygt tio varv runt jorden om man lägger bräder med dimensionen  32x100 millimeter i en rad.

Kanaltorkteknologin är fortfarande relativt okänd i Centraleuropa men de senaste åren har inneburit ett mindre genombrott för teknologin. Den stegrade efterfrågan för Valutecs kanaltorkar grundar sig i en kombination av en målmedveten satsning från Valutecs sida samtidigt som sågverken i Centraleuropa börjat bli mer kvalitetsmedvetna.

– Det ökade användandet av limträ och korslimmat trä har medfört att sågverken idag har ett helt annat kvalitetstänk och även ser ett värde i att torka sidobräder. Det skapar ytterligare möjligheter för vår kanaltorkteknologi som möter sågverkens krav på hög kapacitet och kvalitet. säger Robert Larsson, vd, Valutec.

Hasslacher är en familjeägd sågverkskoncern med sju anläggningar i tre länder. Till anläggningen i Sachsenburg, Kärnten, som är en av Europas modernaste limträanläggningar, investerade de 2016 i två kanaltorkar från Valutec. Det är till samma verk som man nu valt att investera i ytterligare en virkestork från Valutec.

Robeta Holzindustrie är ett privatägt tyskt sågverk som sågar cirka 300 000 kubikmeter per år. Detta blir sågverkets första kanaltork. Den har en kapacitet på cirka 50 000 kubikmeter per år och kommer att användas för att torka furu i tunnare dimensioner ned till en fuktkvot av 18 procent.

– Robeta satte stort värde vid kanaltorkens låga energiförbrukning samt dess logistiska fördelar jämfört med en traditionell kammartork, säger Robert.

Anläggningarna levereras och monteras under vintern och tas i drift i våren 2017.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa