Ny datortomograf skapar jobb på Campus Skellefteå

Nu har Luleå tekniska universitet fått klart med finansiering av en ny toppmodern datortomograf som ska användas vid träforskningen och för industriella tillämpningar på Campus Skellefteå. Denna CT-skanner kostar tio miljoner kronor. Investeringen innebär också att universitet kan rekrytera fler forskare.

9 april 2018 06:47

– Det är glädjande att vi kan investera i den nya datortomografen och stärka vår forskning inom datortomografi med inriktning mot trä och träindustriella processer och nya biobaserade byggnadsmaterial. Vi kommer att behöva rekrytera fler personer för den spännande forskning som väntar och som kommer att vara till nytta för träindustrin, säger Dick Sandberg, professor och ämnesföreträdare i träteknik vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Investeringen på tio miljoner kronor finansieras av Kempestiftelserna med sex miljoner, resterande del står universitetet för.

Universitetets forskning vid träteknik i Skellefteå är landets enda akademiska grupp som bedriver forskning och utbildning som stöder utvecklingen i hela den trämekaniska industrins värdekedja. Denna innefattar råvarusortiment, sönderdelningsteknik och skanning, vidareförädling av det sågade virket till såväl bygg- och snickerikomponenter som mer konsumentnära produkter som inredning och möbler, produktionsteknik och marknadsaspekter.

– Det finns ett stort behov från industrin för att med stöd från forskning kunna utnyttja den industriella datortomografen mer optimalt i produktionen. Det kan gälla förbättrad mätning av virkesegenskaper, koppling av skanningsdata till postningsmönster, volym- och värdeutbyten för olika produkter, likväl som bakåt i värdekedjan mot val av timmer, berättar Dick Sandberg.

CT-skanning av trä har Luleå tekniska universitet i Skellefteå, tillsammans med RISE 35 års erfarenhet av. Det handlar om forskning och utveckling inom området datortomografi relaterat till trämaterial och industriella träprocesser. Den kompetens och infrastruktur som skapats när det gäller forskning inom datortomografi för träindustriella applikationer är världsunik. Bland annat har ett 20-tal doktorsavhandlingar producerats och forskningen har också lagt grunden för den industriella datortomograf som nu används vid Norra Skogsägarnas sågverk i Sävar. Samma typ av datortomograf ska senare också installeras vid deras sågverk i Kåge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa