Nu går gruvindustrin från ord till handling

Projektet ”Från ord till handling” sker i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvnäringen, bland annat Boliden. Målet med projektet är ett förbättrat hållbarhetsarbete, socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

25 april 2019 13:54

– Man har sett en minskad social acceptans för gruvnäringen de senaste 20 åren och det har ökat trycket på gruvindustrin att ta ett större ansvar. Att ha ett strukturerat hållbarhetsarbete är viktigt för trovärdigheten och visar att man jobbar med frågorna på ett seriöst sätt, säger i ett pressmeddelande Helena Ranängen, forskare i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och projektledare för ”Från ord till handling”.

Projektet finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM och sker i samarbete med Boliden och branschorganisationen Svemin AB.

Helena Ranängen och kollegan Åsa Lindman, forskare i nationalekonomi, har bland annat genomfört en enkät och intervjuer med intressenter som på olika sätt berörs av gruvverksamhet. Det handlar till exempel om personer i rennäringen, närboende, markägare, myndigheter, miljöorganisationer, anställda och samarbetspartners. Forskarna har velat få en bred bild av de olika intressenternas syn på hållbarhet kopplat till gruvnäringen, bland annat vad gäller miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang och utveckling.

– För intressenterna är alla hållbarhetsaspekter av stor betydelse. Att företag i gruvnäringen minimerar sin miljöpåverkan och respekterar lagar och regler och lever upp till sina tillstånd ses som jätteviktiga frågor, berättar Helena Ranängen.

Det stora målet med projektet är att utveckla och integrera ett hållbarhetsledningssystem som utgår från intressenters behov och förväntningar och kompletterar befintliga verksamhetsledningssystem. Helena Ranängen betonar det viktiga i att ha ett strukturerat arbetssätt för hållbarhetsfrågor, och att detta når ut i hela organisationen.

Projektet går nu in i en ny fas där man börjar bygga upp ett hållbarhetsledningssystem utifrån de resultat som framkommit.

– Det sänder också en signal till gruvbolag som vill etablera sig. Att ha ett seriöst hållbarhetsarbete handlar om trovärdighet och transparens och kan leda till ökad acceptans för näringen, avslutar Helena Ranängen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa