Northvolt söker samråd för andra delen av fabriken – som växer med en produktionslina

Northvolt håller uppe tempot. Nu påbörjar företaget det formella arbete med byggandet av den andra halvan av Skelleftefabriken Northvolt Ett, som kommer att omfatta tre produktionslinor och inte två som hittills aviserats. Därmed får Northvolt Ett fem produktionslinor.

24 september 2019 08:35

Northvolt har sedan juni 2018 miljötillstånd för den första delen av Northvolt Ett, som omfattar två produktionslinor om 8GWh. Där kommer inom kort den första väggen att uppföras på Bergsbyns Industriområde.

Femte lina

Nu går Northvolt ut med en kungörelse där företaget berättar att det avser att gå vidare med Northvolt Ett och bland annat söka ett nytt tillstånd om totalt 40 GWh lagringskapacitet, vilket därmed innefattar samtliga produktionslinor i Skellefteå. 40 GWh innebär en produktion av ungefär 200 000 ton litiumjonbatterier per år, enligt företaget.

Det nya är att den nya ansökan innefattar tre produktionslinor, vilket göra att fabriken kommer att ha fem produktionslinor om 8GWh vardera.

Pumpstation

Vidare gäller ansökan ytterligare produktion av metalloxider och återvinning av litiumjonbatterier. Företaget berättar också om planer på att ansöka om tillstånd för uttag av 4000 kubikmeter vatten per timme från Skellefteälven, som ska användas som process och kylvatten.

Efter användning ska vattnet återföras till älven. Pumpstationen för uttag av vatten ifrån Skellefteälven planeras att anläggas vid östra delen av Risön, väster om Bergsbyn.

Vatten som har använts som processvatten kommer att vara renat. Vatten som använts för kylning kommer att ha en förhöjd temperatur.

Start redan 2022

”Produktionsstart för den utökade produktionen och återvinningsverksamheten förväntas ske under år 2022. Från det att tillstånd har meddelats till produktionsstart kan uttjänta batterier komma att lagras på anläggningen för att säkra upp ett inflöde av material till återvinningen. Lagring sker i sådana fall i max 3 år”, skriver företaget i samrådsunderlaget.

Bolaget ska nu genomföra ett samråd enligt miljöbalken för att berätta om utökningen av produktionen och ge enskilda, organisationer och allmänhet en möjlighet att tycka till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa