Northvolt: Nu börjar själva fabriken att byggas

Nu börjar arbetet med att bygga Northvolts fabrik, Northvolt Ett, i Skellefteå, för den del i processen om två produktionslinor som mark- och miljödomstolen gett klartecken till. Under slutet av 2019 kommer de första väggarna att börja resas på området.

31 augusti 2019 08:00

Det första som slår en på fabriksområdet, trots flera tidigare besök, är storleken. Sedan i våras har det växt ytterligare med ett stort upplag med massor i öster och framför det står 40 baracker som byggnadsarbetarna kommer att ta i drift allt eftersom. Massorna kommer att återanvändas.

Barackerna fylls

I dag används bara några baracker, men bedömningen är, att då byggkulmen nås kommer allt att vara fyllt.

50 hektar har snart markberetts och planats till i den första etappen.

Totalt handlar det om ungefär 600 000 kubikmeter berg och drygt 1,5 miljon kubikmeter morän och markvegetation som flyttats sedan i fjol somras

Få förstärkningar

Livsmedelsjättarnas intresse har ökat för Skellefteå

Det arbete som nu pågår består av flera delar. Bland annat så slutförs markberedningen för området där den andra linan ska byggas – området för den första linan är klart. Dessutom görs kabelläggning och samtidigt med den dras vatten och avlopp ut på området.

De goda markförhållandena på området gör att det sannolikt blir väldigt lite som måste förstärkas.

350 meter lång

Större delen av fabriken ska byggas under 2019 och 2020. Vid sidan av de två produktionslinjerna som ska ge 16 Gwh batterier tillsammans– varje byggnad kommer att bli drygt 350 meter lång – handlar det om två produktionsgemensamma byggnader i början av produktionen och en i slutet. I de två förstnämnda ska bland annat en del av det aktiva materialet till cellproduktionen göras.

– I det ”sista” huset sker det vi kallar formering, vilket är det sista steget innan leverans, säger Jesper Wigardt, kommunikationsansvarig på Northvolt.

Förvärvar marken

Northvolt förvärvar nu marken på Bergsbyns industriområde eller Skellefteå Bergsbyn 5:100 som det formella namnet är.

I slutet av maj sa kommunfullmäktige ja till försäljningen av fastigheten, som är bolagiserad. Köpeskillingen uppgår till registrerat aktiekapital samt summan av erhållna koncernbidrag från Skellefteå Kraft AB. Utöver köpeskillingen ska Northvolt lösa den upparbetade skulden till Skellefteå Kraft AB.

– Allt går enligt planerna. Någon gång under hösten kommer den här affären att bli löst. Sedan är den ett Northvoltprojekt. Vi får betalt för tomten samt allt vi investerat i fastigheten, säger Skellefteå Krafts vd Joachim Nordin till Norran.

Igång 2021

Produktionen i den första linan ska, enligt Northvolt, dras igång så snart som det är möjligt under 2021.

Det fjärde kvartalet under 2019 och i början av 2020 kommer Northvolt att börja produktion vid Northvolt Labs i Västerås. Därifrån kommer successivt tekniska resurser att fasas över till Skellefteå från Västerås. Personalen ska börja förbereda för utrustningsinstallation och liknande i Skellefteå.

Finansieringsfas

Parallellt med att fabriken i Skellefteå växer fram och närmar sig produktion kommer Northvolt att börja arbetet med de återstående två produktionslinjerna.

– Det är ganska givet att man kan se det som om vi är i en konstant finansieringsfas framöver. Dessutom måste självfallet miljötillstånden för fortsättningen sökas inom en viss tid, säger Jesper Wigardt.

Från Skellefteå

När Norran intervjuade Peter Carlsson i juni sa han att cirka 500 personer från olika yrkesbakgrunder ska totalt anställas inom ett år och att ”en inte oansenlig del är i Skellefteå.”

Nu har Northvolt tydliggjort än mer. 150 av de som anställs kommer att utgå från Västerås, resten från huvudkontoret i Stockholm eller Skellefteå.

200 ingenjörer

I Skellefteå bedöms behovet vara ett par hundra ingenjörer de kommande åren. Det handlar om konstruktions- och byggingenjörer, samt projektledare och ingenjörer inom kvalitets- och processutveckling, underhållsingenjörer, med flera.

Bedömningen är att Northvolt ska ha drygt 2500 anställda med fabriken i Skellefteå i full drift med fyra produktionslinor 2025.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa