Morgan Allings tips mot mobbning på Arbetsmiljödagen i Skellefteå

På Arbetsmiljödagen i Norr, som i onsdags genomfördes på Folkparken i Skellefteå, delade skådespelaren Morgan Alling med sig av sina erfarenheter kring mobbning på arbetsplatser som han fått via arbetet med realityserien Morgans Mission. Hans recept på hur man bäst kommer åt problemet är att få ”den tysta massan” att vägra acceptera kränkningar, mobbning och särbehandling.

21 september 2017 16:05

Morgan Alling konstaterar att mobbning är ett av våra största samhällsproblem. Det kan till exempel handla om att bli utfryst, orättvist anklagad, exkluderad från möten eller fikaraster eller att ingen hälsar på morgonen.  Morgan har en mission om nolltolerans när det gäller skolan och på arbetsplatser. Han har parallellt med sin karriär som skådespelare under 15 års tid arbetat med frågor kring mobbning och konflikthantering.

– Mobbning kan vara mycket subtil och den har inte en skepnad utan varierar och förändras, säger han.

Mobbning på arbetsplatser uppstår ofta när organisationen genomgår stora förändringar, när det sägs upp folk, när ledarskapet inte fungerar bra eller när det finns en kultur som uppmuntrar mobbning.

Morgan har själv utsatts för vuxenmobbning och i det populära programmet "Morgans mission"  gick han på djupet med problematiken.

– I teatervärlden förekommer det mycket mobbning. Där finns det en hel del människor med stora egon som trycker ner andra, konstaterar han

Många människor blir varje år långtidssjukskriva på grund av mobbning.

– Och här handlar det inte om udda människor utan främst om att systemet tillåter detta. Så många som 500 000 personer uppger att de någon gång blivit utsatta för mobbning på sin arbetsplats, säger Morgan Alling.

Han konstaterar att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga kränkningar på arbetsplatsen, men att alltför många chefer blundar för att det förekommer.

– Dessutom är det vanligt att chefer också blir mobbade.

Morgan är noga med definitionerna.

– När de här frågorna tas upp pratar man ofta om att det handlar om konflikter, men det är helt fel. I en konflikt har man två jämbördiga parter som är oense om något medan en kränkning som sedan övergår till mobbning är något helt annat. Då handlar det om att trycka ner en person.

Han betonar vikten av att företag och organisationer skapar system som gör att kränkningar och mobbning aldrig får fäste.

–  Det bör finnas en handlingsplan mot mobbning på alla arbetsplatser. 50-80 procent av all mobbning står cheferna för så de har ett stort ansvar när det gäller de här frågorna.

Avslutningsvis betonar han allas ansvar.

– Trots allt är det den stora tysta massan som har makten. De ska stöttas och utbildas i de här frågorna säger Morgan Alling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa