Metoo-upprop gav jämställdhetspris

Vid Norra Skogsägarnas föreningsstämma som genomfördes under fredagen på Medlefors i Skellefteå delades tre priser ut. Ett av dessa var Jämställdhetspriset som tilldelades initiativtagarna till skogsbranschens Metoo-upprop #slutavverkat.

17 maj 2019 15:46

De tre mottagarna av Norra Skogsägarnas Jämställdhetspris blev Matilda Karlsson, Elin Olofsson och Victoria Forsmark. Pristagarna lät meddela att prissumman, på 10 000 kronor, kommer att skänkas till det nystartade Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen, NYKS.

– Det känns väldigt kul och hedrande att få det här priset och det höjer statusen för både frågan i sig samt till dem som jobbar för att branschen ska bli jämställd och inkluderande, säger samstämmigt Elin och Matilda, som kommit för att ta emot priset.

De uppmanade också skogsbolagen att skänka lika mycket pengar till nätverket.

– Vilket Norra Skogsägarna direkt valde att göra, berättar Elin Olofsson, som till vardags är verksamhetsutvecklare vid SCA Skog i Umeå.

Skogsbranschens metoo-upprop mot sexism och sexuella trakasserier #slutavverkat startades hösten 2017 av henne, Matilda Karlsson, marknadsutvecklare vid Norrskog och Victoria Forsmark, jägmästare vid Skogforsk i Uppsala.

– Vi väntade på att någon inom skogsindustrin skulle lyfta den här frågan, men när ingen gjorde det tog vi tag i detta, säger Elin.

I motiveringen till priset lyfter juryn fram att detta blev ”startskottet för en förflyttning mot en mer konkurrenskraftig och inkluderande skogsnäring. Ett uppvaknade och ett medvetandegörande om de missförhållanden som råder i branschen.”.

– Vi publicerade tre anonyma berättelser om dagen på Instagram och till sist låg det där 100 sådana om sexuella trakasserier, härskartekniker och diskriminering. Att välja Instagram visade sig vara ett genidrag. Eftersom materialet ligger helt öppet har forskare kunnat använda det och det har dykt upp i ett flertal vetenskapliga artiklar, berättar Matilda Karlsson.

Från början var de tre initiativtagarna också anonyma men sedan valde de att träda fram.

– Det är jättehärligt att gå från känslan av att kunna få sparken för att ha dragit igång detta till att vara stolt över effekterna som det gett, säger Matilda.

Uppropet följdes bland annat av jägmästarstudenternas öppna brev till SLU och skogsnäringen, bildandet av NYKS samt Marsträffen, som markerar årsdagen av jägmästarstudenteras öppna brev till SLU och skogsnäringen där studenterna lyfter fram de problem som de stött på under sin utbildning.

Elin och Matilda betonar att det handlar om ett strukturellt problem.

– Det finns en allmän uppfattning att män är mer kompetenta i skogen än kvinnor vilket är roten till problemet, konstaterar Elin

Initiativtagarna upplever att den här frågan nu tas på mycket större allvar än tidigare från beslutsfattare.

– Bland annat fick Skogsstyrelsen ett regeringsuppdrag att utreda hur jämställd den svenska skogssektorn är, avslutar Elin Olofsson

I samband med stämman delades också Norra Skogsägarnas pris Guldnålen ut. Den tilldelades Elisabeth Sandberg, Luleå och Tomas Lundmark, Vindeln, medan Norras utvecklingspris gick till Anneli Ågren, SLU.

Norra Skogsägarnas koncernresultat för 2018 landade på rekordsumman 127 miljoner kronor före skatt. Föreningsstämman beslutade att drygt 30 miljoner kronor av resultatet ska delas ut till medlemmarna. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med fem procent samt insatsemission om 15 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa