En automatisk framtid

Datoriseringen går snabbt framåt och massor av traditionella yrken som vi idag ser som självklara kommer att försvinna. Men hur påverkas våra samhällstrender som till exempel urbaniseringen om en stor del av de arbeten som idag görs i städerna inte längre kommer att behövas?

2 februari 2017 10:38

Kommer din nästa bil att vara självkörande? Den som för ett par år sedan ställde den frågan blev dumförklarad och kanske är frågan fortfarande något tidig att ställa, men jag tror att det snart börjar bli dags att ställa sig nästa fråga – Hur länge blir det tillåtet att själv köra sitt eget fordon? De flesta olyckor är orsakade av mänskliga felbedömningar och sannolikt skulle trafiksäkerheten öka markant om alla bilar var självkörande. En framtid med förarlösa fordon är därför högst sannolik och med detta står 12 000 taxiförare i Stockholm utan jobb.

Inom industri och lantbruk har robotiseringen sedan årtionden på ett påtagligt sätt påverkat arbetsmarknaden och därigenom drivit en centralisering mot städerna. Det som är nytt är att automatiseringen nu flyttar ut från verkstadsgolv och ladugårdar för att med full kraft slå igenom inom sektorer som vi för bara några år sedan inte kunde föreställa oss. Det lär inte vara långt borta innan vi i våra städer ser de första restaurangerna, butikerna och kontoren med betydligt mindre personal. Är det självklart att detta påverkar samhället i samma riktning som när arbeten försvann på landsbygden?

Utvecklingen står dessutom på tröskeln att ta ett ytterligare språng eftersom det nu finns datorer med artificiell intelligens. Det ger förutsättningar för att inte bara skapa robotar som kan repetera det som en gång inprogrammerats utan robotar som hela tiden lär sig nya saker och som kan resonera och lära varandra. Det utvecklas redan datorer som men hög precision kan göra cancerdiagnoser och dessa datorer klarar att på bråkdelar av en sekund läsa in alla nya forskningsrapporter som löpande publiceras och hela tiden få mera kunskap. När dessa datorer sedan är uppkopplade med varandra så har alla tillgång till allas erfarenheter samtidigt.

Naturligtvis vore det en enorm rationalisering om sjukvården fick tillgång till dessa smarta datorer och tänk vilka möjligheter det skapar för distanssjukvård. Det är knappast långt borta innan andra yrken som ekonomer, lärare och jurister får tillgång till allt skarpare datorer som minskar behovet av mänsklig arbetstid. Det blir dessutom allt lättare att jobba på distans och totala antalet arbetstimmar kan säkert minska. Vi kommer därför i framtiden att stå inför behov som mera är kopplade till etik, miljö och trygghet än till vad som är tekniskt möjlig.

Med en ökad automatisering av arbeten även i städerna tror jag att det finns samhällsfrågor som kan ta en annan riktning än vad vi sett så här långt, eftersom människor kommer att behöva söka sig till nya sammanhang där vi kan finna mening med vår existens. Jag tror därför att inflyttningen till Stockholm, Malmö och Göteborg om ett antal år inte längre är lika självklar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pär Lärkeryd