Kraftsamling för att öka återvinningen av it och telefoni i Skellefteå

I onsdags när IT-företaget Atea genomförde eventet IT-arenan på Scandic Hotel i Skellefteå passade de på att göra ett hållbarhetsupprop mot it-branschen i Skellefteå för att belysa utmaningen med den dåliga återvinningen av it och telefoni i regionen.

26 oktober 2017 19:14

Det här var första gången som Atea arrangerade kundeventet IT-Arenan i Skellefteå. Cirka 150 it-proffs samlades för att lyssna till föredrag och diskutera digitaliseringens möjligheter.

– Vi har växt mycket under de senaste fyra åren och idag sysselsätter vi 28 personer i norra Västerbotten. Just nu söker vi efter ytterligare fem personer, berättar Magnus Tjernström, platschef hos Atea i Skellefteå.

Atea, som är Nordens största återförsäljare, tar nu ett krafttag för att öka återtaget av it-elektronik.

– Det är avgörande för en hållbar framtid och vi vill nu gå i spetsen för att öka återtaget. Bland annat kommer vi själva att genomföra en drive kring detta på alla våra kontor i Sverige, säger Magnus.

På eventurnén IT-Arenan, som genomförs på 17 orter, har Atea tagit med sig mobiltronen, Game of Phones, som symboliserar uppropet för ökad återvinning. Det är en 300 kilo tung och över två meter hög tron byggd helt av återvunna mobiltelefoner, inspirerad av järntronen, The Iron Throne, från tv-serien Game of Thrones.

– Många av oss har flera mobiltelefoner liggande i byrålådan. Av de cirka fyra miljoner telefoner som säljs årligen i Sverige återvinns enbart cirka tio procent. Problematiken är likartad för it vilket Atea nu vill ändra på, berättar Magnus Tjernström, samtidigt som han tar plats på mobiltronen.

För Atea ligger rikssnittet för det som kommer tillbaka av den volym som de säljer på cirka 30 procent.

– Detta gäller även för norra Västerbotten så det finns mycket kvar att göra, berättar Magnus Tjernström.

Mängder med gamla datorer och surfplattor och annan it blir liggandes i skåp och källarutrymmen på kontor runt om i hela landet. Utrustning som innehåller dels känslig information men även metaller som utvinns i områden som har stora utmaningar kopplat till både miljö och mänskliga rättigheter. Magnus Tjernström betonar vikten av att minska trycket och efterfrågan på dessa metaller

– Därför är det så viktigt att vi tar om hand de enheter som redan har producerats och återvinner innehållet i dem och i de fall där det är möjligt återanvänder dem. Idag kan man tekniskt förlänga livscykeln på fyra av fem begagnade datorer och mobila enheter, säger han.

Atea vill nu förmå alla som köper in it i Skellefteå att planera för sitt återtag genom att skapa förståelse för hur enkelt det är att bidra till minskade Co2-utsläpp och ett mer cirkulärt samhälle.

Magnus konstaterar att återvinna sin it förmodligen är den lägst hängande frukten av alla inom hållbarhetsområdet som ett företag kan göra idag.

– Återvinning är en rationell åtgärd som är både miljösmart och säker, trots det, är det alldeles för få som gör det. Nu ska återvinning av it i Skellefteå bli lika naturligt som att panta burkar och lika självklart som att källsortera, avslutar Magnus Tjernström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa