Kraftfull satsning i Brutorp – inget aprilskämt

Vid ett välbesökt informationsmöte på Folkets Hus i Boliden på tisdagskvällen berättade Christoffer Svanberg från Skellefteå Kraft om datacenterparken som ska uppföras i Brutorp. ”Planen är att markarbetena ska kunna inledas efter sommaren och att den första delen av parken ska kunna tas i bruk under 2020”, säger han.

15 maj 2019 07:25

Christoffer Svanberg, vd för Skellefteå Kraft Industry Location, som leder datacenterprojektet, inledde mötet med att berätta att en del av dem som den 30 mars fick ta del av nyheten om datacenterparken trodde att det var ett aprilskämt.

– Men så var det inte och vi tror att det här kommer att bli en lönsam affär för Skellefteå Kraft på lång sikt. Datacenterbranschen växer enormt fort och Sverige är rätt plats att förlägga datacenters på eftersom vi kan erbjuda miljömässigt hållbara lösningar, säger han.

Datacenterparken, som blir en av Sveriges största, kommer att byggas på ett 43 hektar stort skogsområde som ligger strax öster om Brutorp, norr om ”Medlevägen”.

– Bygget kommer att ske i etapper i takt med efterfrågan, berättar Christoffer Svanberg.

Planeringen och arbetet med tillståndsfrågorna pågår för fullt och Christoffer betonar att det här blir en anläggning som inte kommer att ha någon större påverkan på miljön för de närboende.

– Det blir inget buller och ingen lukt utan det kan närmast jämföras med en stor lagerlokal.

När det gäller arbetstillfällen tror han att det kan handla om 10-20 jobb i datacenterparken.

– Men indirekt kommer det nog att skapa en bit över hundra jobb om man räknar in arbeten som exempelvis säkerhet och städning, säger Christoffer Svanberg.

Målet är att komma upp till en kapacitet om 120 MW.

– Det är lite mer än vad som används för att driva Rönnskärsverken och något mindre än vad som används i Facebooks anläggning i Luleå.

Energin kommer inte att tas från kraftstationen i Finnfors, som bara ligger ett par kilometer från Brutorp, utan från stamnätet.

– Vi håller på att utreda detta och förmodligen tas energin antingen från stamnätstationen i Högnäs eller också från den i Vargfors. Finnfors, som har en kapacitet på 50 MW, blir en bra backup, berättar Christoffer Svanberg.

Frågan om vad som ska ske med överskottsvärmen som produceras i datacenterparken kom också upp på mötet.

– Det tittar vi också på nu. Kanske kan det användas för odling av något slag, varför inte grönsaker som kan användas i skolrestaurangerna.

Vad datacenterparken ska heta är inte klart ännu klart men arbetsnamnet är Victoria.

– Det beror på att vi har en tysk partner i det här projektet och i Tyskland är man mycket intresserade av det svenska kungahuset.

Denna tyska partner är NDC Datacenters GmbH som tillsammans med Skellefteå ska bilda bolaget Nordic Datacenters AB med säte i Skellefteå där parterna äger 50 procent vardera.

Christoffer Svanberg berättar att en viktig anledning till att Skellefteå Kraft valt att samarbete med NDC är att man tror på den teknik som de använder för kylningen.

– NDC har ett system med vattenkylning som är betydligt effektivare än fläktbaserad kylning. Den gör att man kan använda kraftfullare servrar som tar mindre plats. Vattenkylning blir också billigare än luftkylning och dessutom ger det en tystare miljö.

I första skedet satsar Skellefteå Kraft 95 miljoner kronor i mark, kraft och infrastruktur medan NDC projekterar och bygger anläggningen.

– Sedan kan det bli så att anläggningarna säljs eller hyrs ut till datacentersoperatörer. Det får framtiden utvisa, avslutar Christoffer Svanberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa