Konferens i Skellefteå om framtidens träindustri

Under tisdagen genomfördes en temadag på Campus Skellefteå där deltagare i projektet Träinnovation i Norr berättade om de resultat som uppnåtts under de tre år som projektet pågått.

9 oktober 2018 16:57

Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka träindustrin i Norr- och Västerbotten, så att industrin kan uppvisa en hållbar tillväxt baserad på den lokala skogsråvaran, samt att med träindustrin som ”lokomotiv” stärka regionens teknik- och utrustningsleverantörer för ökad marknadsexpansion och export.

Ett av de sju delprojekten har handlat om mätteknik på sågverken där man röntgar timmerstockarna direkt i såglinjen.

Olle Hagman, professor i trämetri vid Luleå tekniska universitet och Johanna Brehmer, utvecklingsingenjör och projektledare för Stenvalls Trä, stod för presentationen på temadagen. De har bland annat arbetat med att utveckla en ny typ av mätteknik. Olle och Johanna konstaterar att vad det handlar om är att få ”rätt bit på rätt plats, vilket ger ökat värde, snabbare processer, bättre system, mindre spill och lägre kostnader”.

– Vi har siktat på att finna lösningar för en ”medelklassmodell” som är enklare än den industriella datortomografen som installerats på Norra Skogsägarnas sågverk i Sävar och mer avancerad än en Log Scanner. Målet är att denna nya typ av röntgen ska ligga i prisklassen 10-12 miljoner kronor, vilket kan jämföras med den i Sävar som kostade 30 miljoner, berättar Olle Hagman.

Här har man bland annat samarbetat med företaget RemaSawco som är experter på beröringsfri mätteknik med tillämpningar mot sågverksindustrin.

– De arbetar nu med produktifieringen av en sådan röntgen, säger Olle Hagman.

Olof Broman, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, berättade om arbetet med att utveckla ett digitaliserat bildprogram för att välja bräder, vilket ger kunden möjlighet att styra automatsorteringen på sågverket.

Han konstaterar att dagens kvalitetsavsyning i sågverket är regelstyrd.

– Detta är inte optimalt utan kräver mycket finlir i scannern.

I projektet har man utveckla en ny modell där kunden istället via ett bildprogram kan sätta ribban för den kvalitet hen efterfrågar. De tester som genomförts med modellen i ett sågverk uppvisar mycket positiva resultat.

– Bland annat kunde den levererade volymen från sågverket öka med 5-10 procent och kundnöjdheten ökade med 10-20 procent. Konceptet har visat sig fungera och vi ska nu gå vidare i skarpt läge i ett hyvleri, berättar Olof Broman.

Den 31 december i år avslutas projektet som finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun samt centrumbildningen TräCentrum Norrs industriella parter.

I projektet har också aktörer från akademin medverkat. Det handlar då främst om Luleå tekniska universitet och RISE.

Projektets målgrupper har varit företag inom träindustrin och dess underleverantörer i form av teknik- och utrustningsleverantörer.

Under temadagen talade även Margot Sehlstedt-Persson från Luleå tekniska universitet och Thomas Wamming från Valutec. De berättade att man inom fem år kan förvänta sig en tio procent snabbare och energieffektivare torkning.

Ett flertal andra forskare från Luleå tekniska unversitet delade också med sig av sin forskning inom ramen för projektet. Dessa var Benedikt Neyses, Bror Sundqvist, Olov Karlsson, Micael Öhman och Mats Ekevad. Dessutom fanns följeforskaren Tomas Nord, från Linköpings universitet, på plats för att ge sin syn på projektet och visionera om nästa steg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa