Kommunen vill få stora utbildningar till Northvolt

Northvolt kommer att behöva mängder av processoperatörer. Skellefteå kommun jobbar nu för att få mesta möjliga av de 1500 utbildningsplatser som kan bli aktuella. Dessutom så signalerar ett asiatisk företag med verksamhet kopplad till Northvolt att de vill etablera sig i Skellefteå och kan behöva anställda 200 personer.

7 december 2018 09:56

Det berättade näringslivschefen Bengt Ivansson vid det kommunala morgonmötet på The Great Northern på fredagen.

Han gick där igenom näringslivkontoret och dess program de senaste två åren och vad det har givit för resultat. Samtidigt berättade han en del om vad som händer på näringslivskontoret just nu.

– Campus måste få mer liv, sa Ivansson.

Besked inom kort

Han konstaterade att Northvolt kan behöva 1500 direkta tjänster som processoperatörer.

– Var ska de utbildas någonstans?

Han berättar för Norran efter mötet:

– Vi vill förbereda. Det tar ett tag ett utbilda så många även om det handlar om kortare utbildningar.

Ett steg är att besked om en utbildning till processoperatör inom ramen för yrkeshögskolan. Där väntas ett besked i närtid om utbildningen.

Till Skelleftehamn?

Vad gäller Northvolt framkom det vidare att ett asiatiskt företag signalerar att de vill etablera sig i Skellefteå på grund av att batterifabriken hamnar här.

– De vill bli leverantörer till batteribriken, sa Bengt Ivansson och konstaterade att det då handlar om upp till 200 nya jobb.

Där är det nya industriområdet på Näsudden i Skelleftehamn en möjlig etableringsplats.

– Fler bolag står på kör och visar intresse och många ser Skelleftehamn som en bra plats på grund av tillgången till hamn.

Nytt program

Under morgontimmen berättade Bengt Ivansson igenom det nuvarande näringslivspolitiska programmets sex delar steg med rubriker från ”Attraktivt näringslivsklimat” till ”Branschutveckling och smart specialisering”. Många av dem som handhar allt från etableringar till utbildningar fick ge sin bild av dagsläget.

Den 19 januari väntas kommunfullmäktige klubba det nya näringslivspolitiska programmet för den här mandatperioden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa