Internationella Engelska Skolan etablerar sig i Skellefteå

Nu är det klart! Internationella Engelska Skolan etablerar sig i Skellefteå. De kommer att hyra Brännanskolan av kommunen där de planerar att starta undervisningen till hösten 2019. Det blir en grundskola 1-9 samt en förskoleklass och ett fritidshem. Engelska Skolan ska nu investera för 12-15 miljoner kronor i möbler och ombyggnad och kommunen ska bygga ny matsal och nytt skolkök.

14 juni 2018 12:21

– Vår förhoppning är att på sikt kunna ha 20 klasser igång på skolan och då behövs det cirka 40 lärare och ytterligare 20 personer som arbetar med administration och andra saker på skolan, säger Jörgen Stenquist, vice vd för Internationella Engelska Skolan till Norran Affärsliv.

Han berättar att Engelska Skolan planerat för en skola i Skellefteå under de senaste två åren.

– Jag blev jätteglad när Anja Palm från näringslivskontoret i förrgår hörde av sig och berättade att allt var klart för att vi skulle kunna starta skolan. Den första som jag ringde då var min fru som vet hur hårt jag har slitit för att detta skulle bli verklighet, berättar Jörgen.

Förutom att skaffa möbler ska Engelska Skolan nu se till så att it-möjligheterna uppgraderas, måla om klassrum och korridorer och dessutom kommer de att bygga en reception i entrén.

– Det är en säkerhetsaspekt att ha en sådan. Vi skiljer oss från många andra skolor genom att eleverna inte får lämna skolområdet under skoldagen.

När han fick se den stora aulan på Brännanskolan blev han mycket glad.

– Det är alla skolledares dröm att ha tillgång till en sådan.

Nu gäller det också för Engelska Skolan att rekrytera lärare.

– Hälften av lärarna kommer från anglosaxiska länder. Våra jobb har visat sig locka en hel del lärare från Sydafrika och Australien. Förutom lärare som redan arbetar hos oss kommer vi även att rekrytera nya svensktalande lärare, berättar Jörgen Stenquist.

Rektorn till skolan är redan utsedd men Jörgen Stenquist vill ännu inte avslöja vem det blir.

– Han jobbar idag som rektor på en av våra skolor i Stockholm och frun kommer från Skellefteå och har sin släkt här.

Upp till hälften av undervisningen sker på engelska, i huvudsak med lärare från engelskspråkiga länder. Engelskan ska normalt användas som samtalsspråk i korridorer och klassrum. Även andra moderna språk, som spanska, undervisas i huvudsak av lärare som har dessa språk som sitt modersmål.

På presskonferensen på The Great Northern där nyheten om etableringen släpptes fanns även representanter från Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och näringslivet med. Jörgen Stenquist var där mycket noga med att poängtera att den här satsningen gör man tillsammans med kommunen och att det inte ska ses som att Engelska Skolan konkurrerar med den kommunala skolverksamheten. Snarare ska det enligt honom ses om ett komplement.

– Skellefteås näringsliv såväl som föräldrar har under lång tid framfört önskemål om den typ av pedagogik Engelska Skolan erbjuder. Den här etableringen och Skellefteås utbildningsmöjligheter som helhet är avgörande för fortsatt hållbar tillväxt, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå.

Northvolt, som planerar bygget av en stor batterifabrik i Skellefteå, ser dagens besked som glädjande.

– Northvolt behöver rekrytera de bästa människorna oavsett var i världen de befinner sig. Vi är redan i dag ett företag med över 30 olika nationaliteter, och den siffran kommer att fortsätta öka under de kommande åren samtidigt som vi etablerar vår verksamhet i Skellefteå. Vi ser därför väldigt positivt på Engelska Skolans etablering som kommer att komplettera den nuvarande utbildningsverksamheten på ett bra sätt. Det här banar väg för att vår etablering ska bli framgångsrik, berättar Emad Zand, projektchef, Northvolt.

Monica Quinteiro, platschef på Boliden Rönnskär, poängterar fördelarna i det internationella rekryteringsarbetet:

– När Boliden rekryterar människor utanför Sverige underlättar det mycket att familjerna som följer med åtminstone till en början kan välja en skola för barnen där undervisningen ges på ett språk som hela familjen kan förstå. Det blir en tillgång att kunna erbjuda dem det, menar hon.

Jan Nilsson, vd för Wipro Infrastructure Engineering, berättar att den första frågan han får när det är aktuellt att rekrytera ingenjörer från utlandet är om det finns någon skola där utbildningen sker på engelska.

– På så sätt slipper barnen få ett avbrott i utbildningen om familjen flyttar hit för att arbeta i några år, säger han

Internationella Engelska Skolan driver 33 grundskolor från Umeå i norr till Lund i söder. Totalt har de 24 000 elever och 2 500 anställda Dessutom driver de fyra skolor i Spanien och en i England.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa