Han ska köra testbanan Jörn-Arvidsjaur till slutstationen

Rail Test Nordic, RTN, har rekryterat tågtillverkaren Bombardiers tidigare försäljningschef i Sverige Michael Almenäs som affärsutvecklare för testbanan Jörn- Arvidsjaur. Efter genomförda förstudier, analyser och förberedelser går projektet nu över till realiseringsfasen. 2021/2022 ska testbanan enligt plan vara i drift.

2 maj 2018 13:14

– Det är en riktig kanonvärvning. Michael Almenäs har ett enormt nätverk i den europeiska järnvägsbranschen och blir huvudansvarig för att slutföra bygget av vår testbana, säger RTNs vd Lars-Åke Tjernström.

Innan Michael Almenäs blev försäljningsdirektör hos Bombardier har han bland annat varit vd för tågoperatörerna DB Regio Sverige och Botniatåg. Han har också arbetat som tågdirektör för Arriva och som regionchef för DB Regio AG. Dessutom var Michael en av grundarna till persontrafikföretaget Abellio GmbH.

Järnvägsindustrin i Europa är i stort behov av en bra testbana. Bland annat har tågtillverkarna Bombardier, Stadler och Alstom visat intresse för att boka in tester på Testbanan Jörn-Arvidsjaur.

– Det som nu återstår är att knyta kunder på långa avtal till projektet. I nuläget pågår en stor aktivitet med dialoger med flertalet intresserade kunder som vi förhoppningsvis får klara besked från när det gäller kontraktsskrivning under andra och tredje kvartalet i år, berättar Lars-Åke Tjernström.

Därefter återstår att fastställa slutlig struktur och finansiering.

– Här stöder vi Skanska, som nu har ansvar att bygga upp ett företag SPV. Affärsmodellen bygger på ett bolag eller ett konsortium som hanterar de stora investeringarna, bygget och långsiktiga avtal med kunderna. RTN AB kommer att positionera och förbereda en stark regional organisation som test- och underhållsaktör för testbanan.

Lars-Åke Tjernström berättar att RTN för en dialog med en stark regional partner, både som finansiär och partner av uppbyggnaden och drift av det regionala bolaget.

– Beslut från dem väntas nu under andra kvartalet. Vi har pausat dialog med övriga intressenter då vi anser att, en stark regional aktör skulle vara den bästa partnern i detta läge.

När det gäller den politiska situationen som bland annat handlar om finansieringen av själva infrastrukturen har en arbetsgrupp på Näringsdepartementet tillsatts.

– Det är politiskt prioriterat, och vi haft två mycket positiva möten, fortsatta kontakter kommer att ske när kunderna blir mer konkreta.

RTN har även blivit uppmanat att lämna in en formell ansökan till Europeiska investeringsbanken, EIB, om lån till delar av in-satsen på infrastrukturen.

– Vid en preliminär bedömning bedömer man att EIB skulle kunna finansiera upp till 50 procent av järnvägsinvesteringen.

Lars-Åke Tjernström konstaterar att Trafikverket har för avsikt att långsiktigt upplåta bandelen för testtrafik och de har genomfört samråd med de olika intressenterna som kan ha intressen på bandelen.

– Samtliga parter samtycker med Trafikverket kring upplåtelsen och upplåtelseprocessen fortgår enligt plan. Samebyarna vill dock ha en konsekvensutredning för renskötseln innan de avger sitt ställningstagande.

På Testbanan ska tåg, lok, komponenter, kraftöverföring, signalsystem och infrastruktur testas. Dessutom blir det plats för forskning och utveckling inom järnväg med kunder från hela Europa.

– Med Testbanan kan äntligen köparna av tåg kräva och säkra att tågen verkligen genomgår omfattande tester i det klimat och de förhållanden de ska användas i under minst 30 år innan de sätts i trafik. Inte minst den gångna vinterns stora problem i tågtrafiken visar på behovet av vinterdugliga och robusta tåg och järnvägsinfrastruktur, säger Lars-Åke Tjernström.

Han betonar vidare att inför byggandet av ny höghastighetsinfrastruktur i Sverige och införandet av ett nytt signalsystem ERTMS behöver Sverige en testanläggning där tekniska lösningar för tåg, signalsystem och infrastruktur kan testas utförligt för att minska störningar i trafiken vid den framtida starten av trafik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa