Förvånad hedersdoktor från Bygdsiljum

Lars Martinson, koncernchef för Martinsons i Bygdsiljum, har utnämnts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han blev mycket förvånad när han fick beskedet i förra veckan.

27 juni 2018 15:18

– Jag hade aldrig tänkt i de banorna, men självklart är jag stolt och hedrad över att bli uppmärksammad på det här sättet, säger han till Norran Affärsliv.

I november kommer Lars Martinson att promoveras till hedersdoktor vid den tekniska fakulteten i samband med akademisk högtid vid universitet.

Vad det innebär att vara hedersdoktor har han ännu inte satt sig in i.

– Men jag gissar att det till en del handlar om att vara en ambassadör för Luleå tekniska universitet. Vilket jag egentligen redan är.

Lars berättar att Martinsons under lång tid haft ett nära samarbete både med Luleå tekniska universitet och med RISE i Skellefteå och att detta samarbete starkt bidragit till Martinsons utveckling samt tillväxten av träindustrin i regionen.

– När jag är ute i landet och pratar om utvecklingen inom träindustrin lyfter jag alltid fram den fantastiska resurs som finns här i Skellefteå genom dessa organisationer som besitter så mycket träkunskap. De har under lång tid byggt upp en kompetens som saknar motstycke i Sverige, berättar han.

Speciellt lyfter Lars Martinson fram verksamheten vid TräCentrum Norr där man arbetar med fördjupad samverkan mellan forskning och näringsliv. Han var själv en av de drivande krafterna bakom denna centrumbildning och sitter också i dess styrelse.

På Lars Martinsons önskelista står nu att fler ska välja att utbilda sig till civilingenjörer i träteknik.

– Vi har ett stort behov av sådana inom den svenska träindustrin som är en framtidsbransch.

Lars Martinson tillhör den fjärde generationen som driver Martinsons. Under hans ledning har företaget utvecklats till ett ledande företag inom trävarubranschen. Martinsons är idag Sveriges största producent av limträ och byggsystem för flerbostadshus, byggnader och broar i trä. Koncernen har cirka 460 anställda och omsätter drygt 1,6 miljarder kronor.

Just är han djupt engagerad i 85-miljonersinvesteringen som pågår i sågverket i Bygdsiljum och som innebär att produktionen av sågade trävaror ska utökas från 500 000 kubikmeter till 535 000 kubikmeter.

– Arbetet med utbyggnaden pågår för fullt och efter semestern, i mitten av augusti, ska vi vara igång igen i sågen. Vi har utökat antalet anställda i Bygdsiljum med 50 nya medarbetare som nu skolas in. Det är hård kamp om arbetskraften men vi har lyckats bra med rekryteringen, säger Lars.

Han hoppas mycket på att Martinsons ska få vara med när det gäller bygget av Kulturhuset i Skellefteå och av Northvolts batterifabrik.

– Vi har stora förhoppningar kring detta. Men det är naturligtvis stenhård konkurrens bland entreprenörerna, avslutar den blivande hedersdoktorn Lars Martinson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa