Föreläsning i Skellefteå om möjligheterna med 5G

En av Sveriges första testmiljöer för 5G är under uppbyggnad på Luleå tekniska universitet. Om detta kommer forskaren Karl Andersson och Skellefteå kommuns it-chef Michael Carlberg Lax att berätta den 19 mars under en föreläsning på The Great Northern i Skellefteå.

15 mars 2019 07:40

Tillsammans med Ericsson, Telia och Tieto bygger Luleå tekniska universitet en öppen testmiljö för 5G som kommer kunna användas av företag, organisationer och forskare. Ett av syftena med projektet, kallat Wireless Innovation Arena, är att etablera en forsknings- och innovationsmiljö inom 5G där företag, studenter och organisationer tillsammans kan testa nya idéer, tillämpningar och användningsfall.

5G innebär förbättringar för högre datahastigheter, kortare fördröjningar och högre tillförlitlighet. I ett första skede förväntas 5G främst tillfredsställa industrins behov, men på sikt kommer tekniken också möjliggöra att enskilda konsumenter får snabbare uppkoppling och förbättra täckningen i glesbygd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa