Exportseminarium i Lycksele ” Man måste möta kunderna på deras hemmaplan”

Västerbottens näringsliv och internationaliseringen var temat på ett av de seminarier som hölls under Mötesplats Lycksele. Där delade ett flertal företag från länet med sig av sina exporterfarenheter. Att möta kunderna på deras hemmaplan var något som alla lyfte fram som nödvändigt för att kunna lyckas med exporten.

4 juni 2018 10:40

Karin Rydén, chef för affärsutveckling vid Tillväxtverket var först ut på seminariet. Hennes enhet ska bidra till att skapa fler affärer genom internationalisering och innovation. Här samlas Regionala exportcentra, Enterprise Europe Network, internationaliseringscheckar, Demomiljö och Start-up Sweden.

– Exporten ökar nu i alla län i Sverige vilket är första gången på 2000-talet. I Västerbotten exporterades det i fjol för 14 miljarder kronor och i Norrbotten låg motsvarande siffra på 30 miljarder, berättar hon

I mars 2016 beslutade regeringen att inrätta regionala exportcenter i sex län, bland annat i Västerbotten. Målet med detta var att få en dörr in för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden.

– Det handlar om att man ska kunna få rätt stöd i rätt tid och inte behöva springa runt och leta efter rätt partner för detta. Målet ska vara att varje företag får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga eller sitt problem inom 24 timmar. Att jobba tillsammans är lösningen, säger Karin Rydén.

Vad Tillväxtverket sett är att hittills har 40 procent av de som tagit kontakt med ett exportcenter hänvisats till rätt organisation.

– I Västerbotten är den siffran något lägre så där finns det mer att göra.

Hon berättar att under 2018 ska det finnas regionala exportcenter i alla län.

– De invigs nu på löpande band. I Norrbottens sker detta i augusti. Från början fanns det tankar om samlokalisering av de verksamheter som ska stötta exporten men detta har vi nu lämnat eftersom det blev så mycket diskussion i länen om var denna fysiska plats skulle vara.

I Västerbotten, där närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde det regionala innovationscentrat i december 2016 har man valt att ha detta i form av en digital plattform där företagen snabbt kan få kontakt med aktörer i länet som kan erbjuda finansiering och gratis rådgivning.

Några röster från exportseminariet:

Birgitta Corin, Tärnaby Fjällhotell, konstaterar att det tar längre tid än man tror att få internationella gäster och att det krävs att man besöker presumtiva utländska partners på plats.

Antti Åman, AMT Solutions, Skellefteå, som utvecklar och säljer utrustning för medicinska transporter brottas med problemet att få kunskap om vilka regler som gäller i olika länder.

Krister Ruth, Norruth, Umeå, som utvecklat en ny typ av bärhandtag för skidor, berättar att nu när man inom sportindustrin drar ner på antalet leverantörer vill de att hans lilla företag ska sälja produkten tillsammans med något större etablerat företag. En lösning som minskar lönsamheten för Norruth.

Jenny Berg, Vintage Plantation, Umeå, betonar också vikten av att åka ut och möta kunder. Sverige är en för liten marknad så hon söker nu kontakter med delikatessbutiker runt om i världen.

Rebecca Hansson, SESNordic, Vilhelmina, som arbetar med digital marknadsföring, poängterar vikten av att hitta samarbeten med branschkollegor. Hon ska nu åka ner till Barcelona för att träffa en sådan.

Peter Westermark, Röbäck Sweden, lyfter fram svårigheten med att söka EU-pengar vilket han menar är mycket arbetsintensivt.

Peter Karlstén, Gate 88, Skellefteå, konstaterar att världen idag är en enda stor marknadsplats och att det är viktigt att ha någon som hjälper företag som vill exportera att ta de första stegen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa