Expert ser batterifabrik som högriskprojekt

En satsning likt Northvolts är inte riskfri, enligt Christer Karlsson, professor och expert på innovation och produktion vid handelshögskolan CBS i Köpenhamn. - Det är klart att det är en väldigt stor risk att göra en sådan investering. Du kan dela upp det i affärsrisker och teknologirisker.

20 oktober 2017 09:13

Flera avgörande pusselbitar kvarstår att lösa innan Northvolts utlovade satsning kan bli verklighet. Hur finansieringen av mångmiljardprojektet ska lösas ses som ett stort osäkerhetsmoment.

- Om de ska få in pengarna måste de nog alliera sig med någon stor aktör, underförstått någon av de största Europeiska biltillverkarna, säger Lars Avellán, pensionerad industriforskare.

Affärsrisk och teknologirisk

Produktionen kräver också tillgång till mer eller mindre sällsynta råvaror.

- Det gäller att man kan få fram de mängder som behövs. Det handlar om sällsynta råvaror och som vi vet kommer att bli bristvaror, framför allt kobolt, säger Lars Avellán.

Läs också: Detta har hänt – så fick Skellefteå batterifabriken

Konkurrenssituationen på marknaden för uppladdningsbara batterier bedöms vara hård, vilket är ytterligare en risk.

- Affärsriskerna är stora. Redan i dag sker 25 procent av litiumbatteriproduktionen i Kina. Det är rätt hård konkurrens, säger Christer Karlsson, professor vid handelshögskolan CBS i Köpenhamn, och fortsätter:

- Måste Europa ha en fabrik i dagens globala värld? Det vet jag inte om man måste.

Lars Avellán ser dock att det kan finnas behov av en sådan här produktion i andra delar av världen än Asien.

Läs också: Kommunen vill satsa 100 miljoner på området där batterifabriken byggs

En generell risk i branschen är teknikutvecklingen, som beroende på hur förberedd man är på att ställa om sin produktion kan slå väldigt hårt, enligt Christer Karlsson.

Hård konkurrens

Det är långt ifrån självklart att fordonsbranschen kommer att köpa svenska batterier bara för att de tillverkas i Sverige, enligt Martin Sköld, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

- De kommer att handla och göra affärer med den leverantör som erbjuder bäst prestanda till bäst pris. Det är så företagspremisserna ser ut, säger han.

Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH och forskningsledare på Entreprenörskapsforum är positiv till projektet.

- Det är en dyr historia. Samtidigt är det något som ligger väldigt väl i tiden. Alla ska ju satsa på eldrift inom fordonsindustrin, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa