Digitala servicepunkter ska etableras i Norrbotten

I projektet ”Smarta hållbara byar-pilottester” ska Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten ta hjälp av boende i tolv kommuner i Norrbotten för att förbättra samhällsservicen för invånare och företag på landsbygden. Fokus ligger på digitala lösningar.

1 april 2019 07:40

– Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger i ett pressmeddelande Arne Gylling, forskare vid Luleå tekniska universitet och projektledare för Smarta hållbara byar – pilottester.

Dialogen med byarna kommer att handla om vilken service som efterfrågas och kan förbättras. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att ta kontakt med kommuner och myndigheter i olika ärenden, att samnyttja transporter på ett smart sätt och att fånga upp och sprida goda idéer från kommuner och byar vidare. Tanken är inte bara att utveckla befintlig service, utan också att prova nya tekniska lösningar.

– Projektet är en del i en större satsning av Region Norrbotten för att skapa smarta, hållbara byar och en attraktiv landsbygd. I pilottesterna hoppas vi även få med tjänster inom ramen för hälso- och sjukvård, berättar Staffan Lundberg, digitaliseringskoordinator på Region Norrbotten.

Enligt projektets medverkande parter finns det goda förutsättningar att utveckla landsbygderna genom att förbättra samordningen av samhällsservice.

– Det är mycket viktigt att man jobbar tillsammans med byborna utifrån deras behov för att mobilisera och organisera servicepunkter, speciellt på de platser där dessa i dag saknas, säger Roine Karlsson, affärsrådgivare på Coompanion.

Tillväxtverket har beviljat 9,6 miljoner för projektet Smarta hållbara byar – pilottester. Luleå tekniska universitet är projektägare och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”. Projektet kommer att pågå till och med juni 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa