Då görs miljöprövningen av Northvolt

Mark- och miljödomstolen planerar att hålla huvudförhandling om Northvolts fabriksetablering den 24 och 25 april.

4 april 2018 17:00

Det var den 19 oktober 2017 som Northvolt berättade att valet föll på Skellefteå då det gäller etableringen av lithiumjonfabriken, samtidigt som en så kallad demolina byggs först i Västerås. Vid demolinan kommer företagets produkter att tas fram för införsäljning till kunder.

Northvolt måste på sin resa mot en fabrik i Skellefteå få en prövning enligt miljöbalken. Den kunggjordes den 2 februari i år där företaget berättade att ansökan gällde etablering och drift av anläggning för tillverkning av litiumjonbatterier, metalloxider och grafitelektroder med mera inom del av Bergsbyns industriområde, Skellefteå kommun.

Tillstånd för byggnation

Northvolt vill också att Mark- och miljödomstolen i särskild dom förklarar verksamheten tillåtlig och meddelar tillstånd för byggnads- och anläggningsarbeten. Bolaget skriver att yrkandet om en särskild dom inte omfattar tillstånd till arbeten som avser reningsanordningar eller utformning av processteknik som kan påverka den slutliga prövningen.

”Tidplanen ligger fast, att en byggstart i Skellefteå ska ske under det andra halvåret 2018.”

Företaget vill också att Mark- och miljödomstolen förordnar att byggnadstillståndet (igångsättningsmedgivandet) och tillståndet för verksamheten får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft.

23 punkter

De som hade åsikter om etableringen hade en månad på sig att höra av sig. Bland dem som hade yrkanden var länsstyrelsen som i sitt yttrande riktade på krav i Northvolt på Northvolt i 23 punkter.

Samtidigt skrev länsstyrelsen ”Länsstyrelsen har inget att invända mot verksamhetens lokalisering och har inte några invändningar mot att byggnadsdom meddelas innan förhandling under förutsättning att de synpunkter i länsstyrelsens yttrande som berör anläggningsfasen beaktas.”

Vad gäller den biten kräver länsstyrelsen en arbets- och tidplan där det framgår när och hur olika byggnads- och anläggningsarbeten ska genomföras samt under vilka tider transporter kommer att ske.

”Ligger i fas”

Northvolts kommunikationschef Jesper Wigardt säger till Norran på onsdagseftermiddagen:

– Vi ligger i fas med alla planer. Tidplanen ligger fast, att en byggstart i Skellefteå ska ske under det andra halvåret 2018, men att det kan bli tidigare. Vi måste avvakta och höra domstolen först.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson