Då faller miljödomen för Northvolts batterifabrik

När huvudförhandlingarna om Northvolts batterifabrik avslutades idag vid mark- och miljödomstolen presenterade rättens ordförande Anders Carlbaum först datumet för dom till den 20 juni. Men efter en vädjan från Northvolt och en kort överläggning beslutade domstolen att istället försöka vara klar med ett domslut till den 30 maj.

25 april 2018 14:12

– Vi ska precis som ni på Northvolt gjort jaga tid. Vår målsättning är att vara klara den 30 maj och vi håller tummarna för att hinna med det, säger Anders Carlbaum.

Att Northvolt vill komma igång i maj beror främst på att de vill få snurr på markarbetena under sommaren.

Northvolts miljö- och hållbarhetschef Emma Nehrenheim, är mycket nöjd över mark- och miljödomstolens intention att snabba på processen.

– Det har också länsstyrelsen och Skellefteå kommun gjort och de har varit ett mycket bra stöd för oss när vi skrivit vår ansökan, berättar hon.

När Emma i januari var med i en paneldiskussion under BizBuz i i Skellefteå framförde hon att man hoppades på ett igångsättningstillstånd till den 15 maj.

– Då hade vi siktet inställt på att få en dom först efter sommaren, så detta betyder att vi nu kan få den betydligt tidigare än så, säger hon.

I sin slutplädering berättade advokat Magnus Fröberg, som förde Northvolts talan inför mark- och miljödomstolen, om sin resa med batterifabriken.

– När jag fick idén presenterad för mig för ett år sedan tyckte jag att den var helt fantastiskt. Lika fantastisk var inte tidplanen som verkade mycket optimistisk, säger han.

Magnus Fröberg passade också på att gratulera Skellefteå, hela regionen och Sverige till batterifabriken.

– Det här kommer att bli en klimatsmart industri för framtiden, menar han.

Förhandlingarna, som genomfördes på The Great Northern i Skellefteå, inleddes med att Magnus Fröberg redogjorde för de generella kraven för verksamheten och för företagets förslag till villkor. Sedan presenterade representanter frän länsstyrelsen och bygg- och miljönämnden i Skellefteå sina synpunkter på Northvolts förslag.

Det var inga större meningsskiljaktigheter. Mest diskussion uppstod kring villkoren för utsläpp av metaller till luft och om hur fabriken ska indelas i brandceller.

Andra frågor som diskuterades var till exempel hur man ska agera när nya kemiska produkter ska börja användas, vad som händer utifall verksamheten ska läggas ned, hur man ska minska energianvändningen i tillverkningen och om bullergränser under anläggningsskedet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa