Chefskonferens i Skellefteå med fokus på arbetsgivarvarumärket

Anna Dyhre, som är en Sveriges ledande experter på hur man blir en attraktiv arbetsgivare, kommer till Chefsdagen i Norr som arrangeras i Skellefteå den 10 april.

13 mars 2019 15:43

Arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning är temat för Chefsdagen i Norr som är en del av konceptet Dagar i Norr.

Författaren och Employer Branding-experten Anna Dyhr är en av huvudtalarna på konferensen. Employer Branding kan enkelt beskrivas som arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar ökar chansen att lyckas attrahera rätt medarbetare och få dem att stanna i företaget eller organisationen. Lön, förmåner, status och karriärmöjligheter är några exempel på möjliga fördelar.

Att rekrytera en ny medarbetare kostar ett tjänsteföretag runt en tredjedel av årskostnaden för en anställd. På chefsnivå är kostnaderna ännu högre, inte sällan uppemot miljonen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa