Baltiskt bolag väljer tork från Valutec

Det lettiska sågverket Kurekss har investerat i en TC-kanaltork från Valutec.

15 maj 2017 15:24

– Kurekss har tydliga idéer för hur de vill utveckla sin verksamhet. Samtidigt är de öppna för att tänka nytt och när vi presenterade TC-kanaltorken så tyckte de snabbt att den var bäst lämpad för att möta deras behov, säger Stefan Sundqvist, exportsäljare på Valutec i ett pressmeddelande.

Det innebär att Valutec för första gången har sålt en kanaltork av det slaget till Baltikum.

– En klassisk kanaltork hade inte varit optimalt eftersom de är mest effektiva för sågverk som ska torka större volymer i liknande dimensioner. TC-kanaltorken är ett alternativ som ger sågverk hög kapacitet samtidigt som möjligheten finns att köra paket av olika dimensioner, säger Stefan Sundqvist.

Kurrekss är ett privatägt sågverk i västra delen av Lettland som grundades 1995. En stor del av företagets produktion är kundspecifik och i skilda dimensioner, vilket innebär ett tydligt krav på flexibla torkningsmöjligheter.

TC är en förkortning för tvärcirkulation och dess princip bygger på att virkespaketen satsas på längden genom zoner där luften cirkulerar tvärs kanalens längdriktning. Det gör det möjligt att reglera klimatet separat i olika zoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa