Avmattning – men ändå 1200 nya jobb

Konjunkturen avmattas i Västerbotten och därmed minskar tillväxttakten. Antalet nya jobb i Västerbotten fram till och med 2020 blir 1200.

12 juni 2019 10:45

Det skriver Arbetsförmedlingen i den prognos som presenterades under onsdagen: ”Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019 Västerbottens län/ Prognos för arbetsmarknaden 2019-2020”

Många vill anställa

Totalt har 465 privata och offentliga arbetsgivare intervjuats. Slutsatsen är att högkonjunkturen passerat toppen för den här gången

– Trots en viss försvagning i konjunkturen planerar drygt fyra av tio arbetsgivare i länet att rekrytera det kommande året, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten bedöms att minska något, antalet män som är arbetslösa är större än antalet kvinnor.

Optimistiska

44 procent av det totala antalet tillfrågade arbetsgivare inom näringslivet bedömer en ökad efterfrågan och cirka 7 procent en minskad efterfrågan av varor och tjänster. De som är mest optimistiska i den här undersökningen är det framför allt företag inom finansiell verksamhet och företagstjänster(konsulter, med flera) bygg, information och kommunikation.

Cirka 41 procent av länets arbetsgivare som planera att öka antalet anställda och endast knappt fem procent som planerar att minska antalet anställda det kommande året.

Kompetensbrist…

Grupper som har en högre arbetslöshet är utrikes födda och personer som bara har en förgymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingen skriver ”Behovet av en kortsiktig kompetensförsörjningsstrategi är central om vi ska kunna utnyttja den relativt starka konjunkturen maximalt. Det stora rekryteringsbehovet som nu finns på länets arbetsmarknad kommer att vara svårt att uppfylla med den lediga arbetskraftens befintliga kompetenser.”

– Arbetsgivarna behöver använda den befintliga arbetskraften i bristyrken på ett effektivare sätt, säger Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef i Skellefteå Norsjö i en kommentar.

Kompetensbristerna är inte enbart en konjunkturell företeelse som försvinner när konjunkturen vänder nedåt. Det finns till exempel alldeles för få som utbildar sig till yrken inom vård och omsorg, teknik och IT.

…ger svårigheter

Trots omkring 7 400 arbetslösa, uppger omkring 30 procent av näringslivets företag och närmare 70 procent av offentliga verksamheter att de har haft svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. I näringslivet är det främst företag inom utbildning, vård och omsorg, hotell och restaurang samt IT som upplevt brist vid rekrytering.

Där har omkring sex av tio av företagen haft problem att få tag på lämplig kompetens.

Norrbotten

Motsvarande prognos för Norrbotten berättar att det kommer att skapas 500 nya jobb där fram till 2020

Bristen på arbetskraft är ett fortsatt hinder för jobbtillväxten i Norrbotten inom flera branscher, framför allt gruvnäringen, information/kommunikation och bygg.

Den totala arbetskraften i Norrbotten har minskat kraftigt sedan 2010 och kommer att fortsätta minska under prognosperioden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa