5 platser ska bli Västerbotten Experience Centers

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beviljat Region Västerbotten turism 9,7 miljoner kronor under tre år för utveckling och genomförande av konceptet ”Västerbotten Experience Center”. Tillsammans med lokala aktörer och tematiska experter ska de ta fram åtgärdsprogram för fem platser i Västerbotten.

7 december 2017 19:23

Syftete med åtgärdsprogrammet är att aktörerna ska kunna  leverera kvalitetssäkrade upplevelser som bidrar till hållbar tillväxt på platserna.

– Vi har under de senaste åren, genomfört hållbarhetsgranskningar av länets företag och destinationsbolag. Det har gett oss en bra blick över vilka insatser som vi bör ta i nästa steg, säger regionturismchef Annika Sandström.

Enligt projektbeskrivningen är ett ”Västerbotten Experience Center” en plats där den internationella gästens krav på boende, mat, upplevelser och tillgänglighet möts, en plats där gästerna kan ta del av den västerbottniska kulturen, naturen, livsstilen och värdskapet.

– På dessa platser, där viljan finns hos turismföretagarna, samordnar vi produktägare och underleverantörer, så de fungerar självständigt och professionellt i resehandelskedjan, avslutar Annika Sandström.

Konceptet som utvecklas ska sedan kunna användas i hela Västerbotten.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa