Planen för Strömsör ska nu beslutas av politikerna

Notera att denna artikel är från 2017
Så här kan vyn bli mot bostadshusen sett från älven och Viktoriabron. Skissen är ett förslag för Skebos hus. Foto: Tema arkitekter.
Så här kan vyn vara på den nya Strömsörgatan, sett från norr och ner mot älven. Skissen är ett förslag. Foto: Tema .

Detaljplanen för Strömsör och Renen är nu klar, och väntas bli godkänd i dagens möte med bygg- och miljönämnden. Den största haken är att man inte klarar miljön på E4.

Ulrika Hellsten, som gjort planen tillsammans med Enar Nordvik, kan nu för tillfället pusta ut.

Det finns inga politiska motsättningar, så planen väntas gå vidare och bli antagen av kommunfullmäktige den 14 mars.

– Givetvis kan politikerna vilja göra smärre ändringar, men knappast något övergripande, säger Enar.

Länsstyrelsen har inte längre några anmärkningar som kan leda till överprövning.

Om ingen överklagar kan planen gälla från cirka 14 april.

Krav från många

Ulrika och Enar är nöjda med planen och att man fått ihop så många skilda intressen.

Byggherrarna vill rymma mesta möjliga och hade redan från början önskemålet om 200 lägenheter. Men sedan tillkommer krav som handlar om ledningar, regnvatten, gator, cykelvägar, park, uteplatser, sopor, brandskydd, utrymningsvägar där intressenterna också är många.

Tätaste området

Området blir Skellefteås mest tätbebyggda område. Det kommer främst att märkas på den nya Strömsörgatan där husen blir 5-6 våningar på båda sidor.

– Det gör att Skellefteå ser mera stadsmässigt ut, säger Ulrika Hellsten.

Det finns bestämmelser om att husen ska ha varierade fasader och höjder. På så vis ska de inte se ut som stora kolosser.

Dålig luft

Det man inte lyckats lösa är utsläppen av kvävedioxid och partiklar.

Miljökvalitetsnormen kommer inte att uppfyllas i västra delen av området, och inte heller ute på E4. Det gäller i nuläget både för avgaser och partiklar. I framtiden väntas avgaserna minska tack vare bättre bilar och då kommer man under normen. Partiklar väntas däremot inte minska.

Enar Nordvik påpekar att även dagens detaljplan gör det möjligt att bygga på tomten. På så vis blir det ingen skillnad med den nya planen, förutom att stora kontorshuset håller den dåliga luften borta från bostäderna.

Däremot kan byggandet ge sämre luft på E4 jämfört med i dag.

– Därför tänker vi dra igång ett nytt åtgärdsprogram för att minska utsläppen i centrum. Det ska också ställas upp mätstationer på fler ställen.

Buller

När det gäller buller så fungerar det stora kontorshuset som den barriär det var tänkt.

Det kommer dock att krävas vissa anpassningar av några lägenheter mot Storgatan, älven och E4 för att man ska klara normerna.

Parkeringshuset

När det gäller parkeringshuset kvarstår risken att det ska bli strul runt in- och utfarten mot Storgatan.

– Vi har prövat andra lösningar, men detta är det minst dåliga, säger Ulrika Hellsten.

– Om det behövs får man kanske reglera trafiken på Storgatan, men först när man ser att det verkligen blir problem, tillägger Enar Nordvik.

Bakgrund: Här berättade Ulrika och Enar om planen inför utställningen.

Läs också: Här summeras den kritik som kommit in vid utställningarna.

 

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Nyheter

Artiklar från 23 februari 2018

Artiklar från 19 februari 2018

Artiklar från 17 februari 2018

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 11 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 9 februari 2018

Artiklar från 7 februari 2018

Artiklar från 6 februari 2018

Artiklar från 4 februari 2018

Artiklar från 3 februari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen