Det blev ja till användning av järnsand i Hedensbyns industriområde

Det blir användning av järnsand vid de stora byggena i Hedensbyn. Det har nu bygg- och miljönämnden bestämt.

Det handlar om 25 000 ton som kan användas på en stor parkerings- och arbetsyta intill Fabriken (f d Wipro). Den byggs om av det kommunala bolaget Polaris.

Vidare behövs 7 600 ton till den nya gata som ska byggas av kommunen.

När ärendena var uppe till beslut för en månad sedan återremitterades de, för att underlaget inte ansågs komplett.

Bakgrund: Här berättade vi om tveksamheten den gången. 

Men denna gång kunde alltså nämnden ge ett godkännande.

– Vi var eniga om att tillåta användningen, säger Evelina Fahlesson (S), ordförande i nämnden.

Miljöavdelningen hade avrått från det här beslutet. Den tyckte att de två sökande endast skulle kunna få tillstånd om de vänder sig direkt till länsstyrelsen.

Karta: Här ska den nya gatan byggas.

 

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen