Stora ärenden om järnsand sköts på framtiden - oklarheter anses finnas

På den här stora gården (och mer därtill) ska Polaris anlägga stora ytor där kommunens fordon ska parkeras och tankas, och lager ska finnas. Det byggs också en ny spolhall. Frågan är nu vilket material som läggs i botten. Foto: Yvonne Rönngren.

Det är oklart om det får användas järnsand vid det stora bygget vid Fabriken på Hedensbyn. Politikerna bollade tillbaka frågan för ytterligare utredning.

De i särklass största ärendena om järnsand sedan de nya riktlinjerna börjat gälla i mars 2016. Det hade bygg- och miljönämnden på sitt bord på måndagen.

När det kommunala bolaget Polaris bygger om före detta Wipro till Fabriken, ska de göra en stor gård för fordon samt bygga en spolhall. Ytan är 25 000 kvadratmeter.

Under alltihop vill de ha ett halvmetertjockt lager järnsand. Det innebär 25 000 ton.

Industrier är passande

Enligt kommunens riktlinjer för ny järnsand är industriområden ett passande användningsområde. Men trots det finns oklarheter, anser miljöavdelningen.

Den hade föreslagit att Polaris måste söka ett särskilt tillstånd, vilket görs hos länsstyrelsen.

Tveksamheten beror på att det bara är en meter ner till grundvatten och att Skellefteälven ligger nära.

– Dessutom var det en svår fråga eftersom det handlar om så stora mängder, säger t f ordförande Ann-Christin Westerlund (S).

Inkapslad sand

Järnsanden är tänkt att vara inkapslad med textilduk så den inte kan blandas med jord.

Det ska också vara lutning mot dräneringsrör som leder till en brunn med mätställe. Där kan man kolla halterna av eventuella metaller, och vid behov göra åtgärder. Annars får regn- och smältvatten gå iväg i dagvattenledningar för att hamna i älven.

Vill veta mer

Nämnden beslöt att återremittera frågan och önskar kompletteringar.

– Ett alternativ för Polaris kan vara att gå direkt till Länsstyrelsen och begära tillstånd. Då kan de kanske spara tid, men det är risk att det ändå kan ta några månader, säger Ann-Christin Westerlund.

Har alternativ

Fredrik Löfstedt är fastighetschef på Polaris, och säger att han är informerad om nämndens beslut.

– Jag kan inte på rak arm säga hur mycket tid vi har på oss för att göra nya ansökningar. Vi vill helst använda järnsand eftersom det motverkar tjäle och blir billigast. Men vi har alternativa planer som skulle innebära bergkross, säger han.

Kommunens gata

Även kommunen vill använda järnsand, på den nya gata som ska byggas intill Fabriken. Den blir 670 meter lång, och där behövs 10 000 ton järnsand.

Även den frågan återremitterades.

Fick bygglov

Däremot fick Polaris bygglov för sin nya spolhall på Fabriken.

Spolhallen blir 2 714 kvadratmeter, vilket innebär att byggrätten för tomten överskrids med fyra procent (781 kvm). Det anses vara en liten avvikelse från detaljplanen. Berörda sakägare i grannskapet har fått yttra sig och ingen hade några anmärkningar.

Bakgrund: Här är kommunens riktlinjer för anläggning av ny järnsand. 

Mer läsning: Här är en instruktion från Boliden Mineral AB.

 

Mer från Nyheter

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen