Det är lönsamt att äga hyresrätter

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Replik. Vi vet inte hur stora vinster Monika Lundberg och Fastighetsägarna menar är nog. MSCI:s årliga sammanställning av läget på svensk fastighetsmarknad och IPD Svenskt Fastighetsindex visar att lönsamheten är mycket god.

Replik på Monika Lundbergs (marknadsområdeschef nord och platsansvarig Fastighetsägarna Mittnord) debattartikel ”Fler hyresrätter ger större vinster för samhället”, publicerad på norran.se söndagen den 12 mars 2017.

Monika Lundberg och Fastighetsägarna Mittnord har rätt: hyresrätter är bra för samhället.

Vi på Hyresgästföreningen menar att hyresrätter till rimliga hyror är en förutsättning för en väl fungerande bostadsmarknad. Det är för många ett bra boende genom hela livet som dessutom skapar nödvändig flexibilitet för en sund bostadsmarknad och valfrihet för enskilda människor.

Däremot vet vi inte vad skribenten menar med ”den utdragna processen för att justera de kollektivt förhandlade hyrorna” eller ”på flera håll har hyresförhandlingarna havererat med följden att såväl hyresgäster som hyresvärdar lämnas i ovisshet om vilka ekonomiska förutsättningar de har att förhålla sig till”.

Sanningen är att det här året är den snabbaste förhandlingsomgången på flera år med drygt 250 000 fler överenskommelser än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Ett resultat från de av regeringen initierade Stråthsamtalen, som Monika Lundbergs organisation tyvärr lämnade, var ett införande av tidsfrister i förhandlingarna. Det innebär att en förhandling inte få ta mer än 90 dagar.

Redan nu ser vi effekterna. Vi kommer att ytterligare effektivisera och digitalisera förhandlingsprocessen, vilket kommer att innebära än smidigare och effektivare förhandlingar till gagn för såväl hyresgäster som deras värdar.

Vi håller till hundra procent med om att fler hyresrätter är vad som krävs för att även de med lägre inkomster ska kunna få ett hem, och att obalansen i beskattningen mellan det ägda och det hyrda är ett problem. Vi måste tyvärr också tillägga att det som i dag byggs är till hyresnivåer som många inte kan efterfråga.

Monika Lundberg menar att hyressättningssystemet gör det olönsamt att äga bostadsfastigheter. Men en bostad är inte vilken handelsvara som helst. Det handlar om människors hem.

Vi vet inte hur stora vinster Monika Lundberg och Fastighetsägarna menar är nog. MSCI:s årliga sammanställning av läget på svensk fastighetsmarknad och IPD Svenskt Fastighetsindex visar att lönsamheten är mycket god.

Totalavkastningen för bostadshyresfastigheter var 11,9 procent förra året. En fortsättning på år av mycket goda vinstmarginaler för branschen. Totalavkastning på aktier var 9,8 procent. Näst efter aktier är bostadshyresfastigheter det tillgångsslag som haft bäst långsiktig avkastning de senaste 20 åren.

Skribenten pekar på de senaste två årens hyreshöjningar. De har ett direkt samband med det gynnsamma kostnadsläget för fastighetsägarna, inte minst det låga ränteläget. Hyreshöjningens storlek i relation till inflationen måste ses över flera år, och då har hyrorna ökat väsentligt mer än inflationen.

Vi vill egentligen inte skriva detta, men Monika Lundberg – skygglappar?

Leif Hedvall
ordförande för Hyresgästföreningen Norra Västerbotten

Roland Lätth
förhandlingschef Hyresgästföreningen Region Norrland

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen