Det räcker inte med att tro på hyresrätten

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2016
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Replik. Hyresgästföreningens agerande i syfte att begränsa hyresvärden/fastighetsägarens rätt att vårda och underhålla det egna beståndet riskerar att ytterligare påskynda den omvandling till bostadsrätter som skett de senaste åren. Då hjälper inte tilltron till hyresrätten som boendeform.

Replik på Lillemor Göransons (regionordförande Hyresgästföreningen region Norrland) och Niclas Sundells (chefsjurist och ombyggnadsansvarig Hyresgästföreningen region Norrland) replik ”Hyresgästens inflytande måste stärkas vid ombyggnationer”, publicerad på norran.se tisdagen den 27 december 2016.

Under en lång följd av år har Hyresgästföreningens kortsiktiga agerande med att till varje pris hålla tillbaka även modesta hyreshöjningar lett till att det byggts upp en underhållsskuld i många fastighetsföretag. Inte minst i bestånd i det så kallade miljonprogrammet.

Det är bland annat effekterna av detta som vi nu ser när flera kommunalt ägda bostadsbolag väljer att sälja delar av sitt bestånd.

Hade Hyresgästföreningen accepterat något högre hyreshöjningar hade behovet av underhåll inte varit så stort. Vi hade dessutom haft en jämnare hyresutveckling där hushållen successivt kunnat anpassa sin ekonomi.

Hyresgästföreningen har också i ett projekt med Knivstabostäder – Bo kvar-modellen – accepterat en extra hyresjustering med i snitt två procent årligen under tio år för att undvika ”kraftigare hyreshöjningar och mer genomgripande åtgärder” (knivstabostader.se).

Därigenom har man också accepterat att alltför låga hyreshöjningar i sig medför kraftigare hyreshöjningar senare.

Att hyresvärdar till övervägande del får rätt i hyresnämnden beror på att den funnit att de åtgärder som vidtas är relevanta i förhållande till de justerade hyresnivåerna samt att det är rimligt att modernisera standarden i lägenheten i samband med renovering av lägenheten.

Hyresrätten är en skattemässigt missgynnad boendeform. Därom är både vi och Hyresgästföreningen eniga. Om man påstår någonting annat får man nog gå hem och läsa på bättre.

Det största hotet mot hyresrätten är inte ett väl underhållet bestånd där man möter hyresgästernas olika förväntningar på hyresrätten som boendeform.

Däremot riskerar Hyresgästföreningens agerande i syfte att begränsa hyresvärden/fastighetsägarens rätt att vårda och underhålla det egna beståndet att ytterligare påskynda den omvandling till bostadsrätter som skett de senaste åren.

Då hjälper inte den starkaste tilltron till hyresrätten som boendeform.

Då måste man i stället för att tro se verkligheten som den är.

Monika Lundberg
marknadsområdeschef Nord Fastighetsägarna Mittnord

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen