”Vi har fokuserat på att utföra styrelseuppdraget”

Mikael Stenman och Ewa Brännström, ordförande respektive kassör i Byskeälvens fiskevårdsområde, Västerbottensdelen bemöter kraven från kommunstyrelsen.

22 december 2018 08:00

Hur ser ni på kommunstyrelsens skrivelse om krav på att ”lägga ner stridsyxan”?

– Vi har fokuserat på styrelseuppdraget och att skapa en förening som fungerar och jag har skrivit till kommunstyrelsen och bett att få komma dit och berätta vad vi har gjort, men de har tackat nej, säger Mikael Stenman.

Lorents Burman förväntar sig att ni sätter fisketurismen och ett gott värdskap främst och att det ansvaret ligger på styrelsen?

– Vi har exempelvis genom vår infrastrukturgrupp med representanter från flera byar påbörjat arbetet med skyltning för att alla ska hitta efter älven och det planeras fler åtgärder som ska underlätta för fisketurismen. Det kommer också att förbättra klimatet mellan fiskare och markägare, säger Mikael Stenman.

Kommunen, skogsbolagen och sportfiskare kräver att älven ska vara öppen för alla, men menar att den inte är det längre. Vad har ni för syn på det?

– Vi har återinfört veckokort som campingarna efterfrågade och vi har gratis fiske upp till arton år och jag förstår inte riktigt var det är orättvist, man kan resonera som så att det är orättvist att vissa äger en fastighet och andra inte, säger Ewa Brännström.

Ni söker, har haft och vill ta del av bidrag för er verksamhet men begränsar möjlighet att köpa årskort? Det handlar ju om skattemedel där alla är med och bidrar?

– Det saknas koppling mellan bidrag och årsfiskekort. Kommunen bidrar med vissa bidrag för att förvalta fisket, föreningen bidrar med en aktiv verksamhet, många ideella timmar och alla intäkter har från det att föreningen bildades investerats i fiskevårdsområdet. I stadgarna står det att vi ska erbjuda möjlighet till fiske för allmänheten och det gör vi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Israelsson

Ämnen du kan följa