Socialkontoret skrev ut känsliga uppgifter – hamnade i skrivare på stadsbibblan

När socialkontoret skrev ut en rapport med känsliga uppgifter – hamnade utskriften i en helt annan byggnad – på stadsbiblioteket. Händelsen har nu lex Sarah-anmälts.

15 april 2019 18:00

Eftersom socialkontoret hanterar känsliga personuppgifter är verksamhetens skrivare försedda med en slags säkerhetsanordning. Utskrifter printas inte ut förrän berörd person hämtar dem.

Det som nu lex Sarah-anmäls rör en utskrift som skickades till fel skrivare. Utskriften hamnade på stadsbiblioteket istället för i stadshuset.

Enligt anmälan berodde missen på att skrivaren på stadshuset hade ett liknande namn som den på stadsbiblioteket. Missen hade kunnat innebära att obehöriga fått ta del av känsliga uppgifter.

”Mänskliga faktorn”

Pär Åhden, avdelningschef på individ- och familjeomsorgen, säger att händelsen nu utreds.

– Det här beror troligtvis på den mänskliga faktorn, det kan hända oss alla. Man har bråttom, läser fel eller skickar fel. Det kan vara svårt att undvika helt trots goda rutiner, säger han.

I anmälan föreslås ett antal åtgärder för att undvika att misstaget upprepas: dels att skrivarna förses med tydligare namn, dels att säkerhetsanordningen som innebär att endast berörd person får ut utskrifter införs på samtliga kommunens skrivare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa