Överfull förlossning och BB i sommar

Under sommaren hade BB i Umeå en överbeläggning på 131 procent under flera veckor. ”Jag har aldrig någonsin arbetat så hårt”, säger barnmorskan Björn Lif till Västerbottens-Kuriren.

26 augusti 2019 20:51

Den här sommaren har varit tung för förlossningen och BB på Norrlands universitetssjukhus. Det har fötts fler barn än vanligt och beläggningskapaciteten har överskridits med mer än 30 procent.

– Vi har haft en beläggningsgrad på 131 procent på BB under juli månad. I augusti har det har lugnat ner sig något, säger Kia Lindståhl, avdelningschef vid centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.

Det är en rejäl ökning jämfört med förra julis 106 procent och 99 procent för två somrar sedan.

– Vi försöker göra så att patienterna får ett eget rum men det har vi inte lyckats med under den här perioden och då måste vi prioritera om, säger Kia Lindståhl.

Cecilia Jakobsson är förtroendevald med facklig tid på Vårdförbundet och menar att medlemmarna har berättat om en fruktansvärd sommar för BB och förlossningen. Enligt henne har det funnits situationer där nyutbildade barnmorskor har fått arbeta utan att ha en erfaren kollega att luta sig mot.

– De kunde överleva sommaren för att personalen hoppar in och tar extra pass. Trots att de är lediga är de alltid jagade. Det är en konstant stress att det ska plinga till i telefonen med en fråga om de kan jobba. Och många är lojala mot sina kollegor och patienter och jobbar fast de borde ha ledigt, säger hon till VK.

Björn Lif är nyutexaminerad barnmorska och har arbetat på BB under sommaren. Han har arbetat som sjuksköterska sedan 2014 och håller med om att överbeläggningen den här sommaren har inneburit en alldeles för hög arbetsbörda för personalen.

– Det är mycket en känsla. Men jag vet att jag aldrig någonsin har jobbat så hårt som den här sommaren, säger han.

”Inga marginaler”

Han tycker dock att de har lyckats hålla på patientsäkerheten i sommar, men det har varit på bekostnad av personalens situation. Det är de som har fått hoppa över toalettbesök, raster och jobba på sina lediga dagar.

Målbilden på avdelningen är en beläggning på 95 procent, och även det är en svår arbetsmiljö om något skulle inträffa, menar han.

– Så länge allting går som det ska är det inte farligt, men om något väl händer finns det inga marginaler. Det skulle aldrig tolereras inom vissa andra yrken, säger han.

Avdelningschef Kia Lindståhl håller med om att det har varit en hektisk sommar. I inkomna klagomål har patienterna antytt att personalen sett stressad ut.

– Men med tanke på hur sommaren har sett ut och antalet missnöjesanmälningar har det gått bra. Personalen har verkligen fått slita men gjort ett fantastiskt jobb. Tack vare deras insats har vi kunnat genomföra sommaren, säger hon.

Eva Innala är verksamhetschef för centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten och vill inte ännu uttala sig om hur sommaren har varit.

– Sommaren är inte slut än. Jag kan inte säga något innan vi har fått våra utvärderingar, säger hon.

Sigrid Törnqvist/Västerbottens-Kuriren

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrans redaktion

Ämnen du kan följa