Kommunalrådet vill utreda ny boendeform

”Jag har full förståelse för att folk är missnöjda.” Det säger Malås kommunalråd Lennart Gustavsson (V), som vill utreda en ny variant av trygghetsboende i lokalerna.

25 februari 2019 06:15

Bakgrunden till att matserveringen på Furugatan togs bort är det ekonomiska stålbad som Malå kommun går igenom. För att få budgeten i balans måste kommunen spara 20 miljoner kronor på några år.

– Det här är en följd av budgetprocessen, säger Lennart Gustavsson.

Samtidigt är han väl medveten om kritiken, då han både känner folk som bor på seniorboendet och möter människor som har synpunkter och vill diskutera frågan:

Uppdrag

– Alla som har ätit där vet att det är en utomordentlig samlingsplats. Vi vet också vad forskningen säger säger om det sociala umgängets betydelse.

Enligt Lennart Gustavsson kan en variant vara att hitta en mötesplats inom Galejans verksamhet. Nyligen gav han även kommunchefen i uppdrag att initiera två ärenden.

Det ena handlar om att utreda förutsättningarna för ett trygghetsboende med gemensamhetsutrymme, det andra om att utreda förutsättningarna för ett biståndsbedömt trygghetsboende.

Ny boendeform

Det sistnämnda är en ny boendeform som träder i kraft i början av april.

– Jag har inte släppt frågan. Om vi inte hittar en väg ut får vi försöka hitta andra. Vi måste också vara transparenta, prata med folk och höra vad de har för idéer, säger Lennart Gustavsson.

Magnus Eriksson (S) är ordförande i utbildnings- och omsorgsutskottet i Norsjö. Hans bild är att verksamheten på Gästis och Klockarbo fungerar bra.

Aktiviteter

Det bygger han bland annat på den verksamhetsberättelse för trygghetsboendena som nyligen presenterades för politikerna.

– De har väldigt mycket aktiviteter för att bryta ensamheten. Vi ska också vara stolta över att vi har fått till trygghetsboenden med gemensamhetsytor, det har inte alla småkommuner, säger han.

Magnus Eriksson uppger att hemtjänsten blivit effektivare efter omorganisationen och han har heller inte fått några signaler om att nutritionen har försämrats efter det att matserveringen plockades bort.

Ingen uppföljning

Däremot har förändringen på Gästis och Klockarbo fortfarande inte utvärderats. Detta trots att det i kommunstyrelsens beslut från våren 2017 står att en uppföljning ska ske efter sex månader.

Enligt Magnus Eriksson beror det på att det har skett fler förändringar som måste ingå i utvärderingen, då Gästis och Klockarbo har blivit en annan boendeform.

– Det är på gång men det är svårt att göra när inte allt är på plats.

När ska utvärderingen vara klar?

– Det törs jag inte svara på. Men frågan har initierats och det är på väg.

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

En behovsprövad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt.

I boendet ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Källa: riksdagsförvaltningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa