Fördröjd behandling av prostatacancer

En patient som upplevde bland annat urologiska besvär remitterades till en klinik i Västerbotten där denne sattes upp på en väntelista för vårdförlopp för prostataområdet.

6 juli 2019 11:00

När sedan vårdprocessen ska planeras så uppstår problem då det bland annat finns för få tillgängliga tider för besök. Omständigheterna som följer gör att det dröjer två månader istället för två veckor innan patienten kallas till ett utredningsbesök.

Det visar sig att patienten har en spridd prostatacancer och en behandling inleds. Patienten har drabbats av en fördröjning i diagnostik och behandling.

Ärendet har anmält till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för granskning enligt lex Maria.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Hortlund

Ämnen du kan följa