Fallet Emmy: Två bekanta till pappans sambo fick arbeta med ärendet – här är alla kopplingar

Kraven på opartiskhet och oberoende är särskilt viktiga när det gäller barnärenden. Trots det tilläts två handläggare arbeta med Emmys fall fastän de har flera kopplingar till den biologiska pappans sambo. Bland annat har ena handläggarens fru och en av hans döttrar åkt på utlandsresa tillsammans med pappans sambo.

17 maj 2019 06:15

Norran har tidigare berättat om fyraåriga Emmy, som egentligen heter något annat. Det misstänkta jävet rör två handläggare vid socialtjänsten i Piteå, en kvinna och en man, som har flera kopplingar till den biologiska pappans sambo, vi kallar henne Sanna.

Den kvinnliga handläggaren arbetar med ärendet ungefär samtidigt som den biologiska pappan uttrycker intresse att ta hem sin dotter i mars 2017.

Sanna och handläggarens bröder är Facebook-vänner och går till samma frikyrka, med cirka 200 medlemmar på en mindre ort. På samma ort bodde Sanna och en av bröderna grannar, när Elin bodde i sitt föräldrahem. Handläggaren är också Facebook-vän med Sannas syster.

Utredningar saknades

Den kvinnliga handläggarens roll i ärendet blir bland annat att observera den biologiska pappan då han har umgänge med sin dotter. Observation sker i familjehemmet den 18 maj 2017.

Enligt familjehemsmamman rör det sig endast om en observation, varefter de kallas på ett möte där handläggaren rekommenderar att Emmy flyttar till den biologiska pappan. Familjehemmet protesterar. De påpekar att det saknas underlag, exempelvis utredning av pappans föräldraförmåga. Detta får de gehör för.

Går till samma frikyrka

Det är då den andra handläggaren med anknytning till Sanna kopplas in.

Även han går till samma frikyrka som Sanna. Sanna är Facebook-kompis med både handläggaren, hans fru och deras döttrar. Förutom detta, samt att de bott på samma mindre ort, finns närmare kopplingar – att Sanna faktiskt umgåtts med handläggarens döttrar. Exempelvis läser Sanna och en av döttrarna bibelstudier tillsammans och åker på en pilgrimsresa. På den resan följer även handläggarens fru med.

På frikyrkans Facebook-sida framgår att handläggarens andra dotter och Sanna besöker religiösa evenemang tillsammans.

Bekant får utreda

Handläggaren är alltså en av två personer som utreder den biologiska pappans lämplighet som förälder. Han kommer fram till att den är bra.

Den biologiska pappan hänvisar till denna utredning i domen Norran tidigare berättat om, som säger att Emmy ska lämna familjehemmet. Men det finns frågetecken kring utredningen.

Familjehemmet har lyft frågan om jäv med socialkontoret. Det gjordes en månad före handläggaren påbörjade sin utredning och det finns bekräftat via sms.

På ett möte häromveckan lyfte familjehemmet frågan igen, till Roger Burman, verksamhetsområdeschef på socialkontoret. Enligt familjehemsmamman meddelade Roger Burman att han tagit upp saken med handläggaren, som nekat till jäv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa