Trångboddhet problem i storstäderna

Det råder bostadsbrist i Sverige och bara i Malmö saknas närmare 7 000 bostäder, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt sker nästan en tredjedel av befolkningsökningen i just storstäderna där trångboddhet råder.(TT)

11 december 2014 12:40

Det råder bostadsbrist i Sveriges storstäder och bara i Malmö saknas närmare 7 000 bostäder, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt sker nästan en tredjedel av befolkningsökningen i just storstäderna där trångboddhet redan är ett problem.

Hans Swärd, professor i socialt arbete på Lunds universitet, tror att bostadsbristen riskerar att ge näring åt politiska krafter som vill ställa grupper mot varandra.

- Det finns en risk att vi sätter de hemlösa mot flyktingarna, säger han till TT.

För att komma till rätta med bostadsbristen krävs att ett hårdare politiskt tryck sätts på landets kommuner för att bygga bostäder för de grupper som har det svårt på bostadsmarknaden, menar Hans Swärd.

- Många kommuner bygger för den befolkning man vill ha i framtiden, och inte för befolkningen man har för tillfället.

Om politiker i stat och kommun inte ser till att fler och andra typer av bostäder byggs riskerar den svarta bostadsmarknaden att växa, tror Swärd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa