Kommuner särar inte på gifta barn

Flera kommuner låter asylsökande minderåriga bo med den vuxne han eller hon är gift med, trots att barnäktenskap är olagligt i Sverige. Det är aldrig acceptabelt, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

18 januari 2016 18:16

Sveriges Radios Ekot har granskat de sex kommuner som under hösten har tagit emot flest ensamkommande barn. I de sex kommunerna, Malmö, Mölndal, Stockholm, Göteborg, Sigtuna och Solna, har minst 70 av barnen varit gifta. De flesta är flickor mellan 15 och 17 år.

Fem av de sex uppger, enligt Ekot, att barn som fyllt 15 och vill leva ihop med den de är gifta med oftast får det, trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Undantaget är Göteborg.

Starka reaktionerUppgifterna får barnombudsmannen att reagera.

- Vi vet att det finns en ökad risk för barn på flykt att hamna i tvångsäktenskap, säger Fredrik Malmberg.

- Det är därför skyddet egentligen har införts i Sverige, att man inte kan acceptera barnäktenskap.

Han menar att det behöver förtydligas vad skyddet mot barnäktenskap faktiskt bör innebära i praktiken. Malmberg anser också att problemet är allvarligt även om det är två minderåriga som ingått äktenskap.

Inte heller justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tycker att uppgifterna är acceptabla.

- Det här blir ju ett direkt erkännande av barnäktenskap.

Krav på kommissionLiberalernas ledare Jan Björklund är upprörd och partiet kräver nu att regeringen tillsätter en "haverikommission" som utreder socialtjänsternas agerande. Såväl Liberalerna som Moderaterna vill att lagen mot barnäktenskap som infördes 2014 utvärderas.

Katrin Westlund, jurist vid Socialstyrelsen, säger att det i nuläget endast finns en vägledning som anger att varje fall måste utredas för att se vad som är bäst för barnet.

- Det finns inget uttryckligt förbud om de kan bo ihop med sina makar eller inte. Man ska utreda varje enskilt fall, säger hon.

Enligt Elisabeth Melin, handläggare med fokus på ensamkommande barn och unga på Sveriges Kommuner och Landsting, är det viktigt att Socialstyrelsen uppgraderar sin vägledning eftersom det är riktningen i hur socialtjänsten ska agera.

Följa GöteborgMorgan Johansson tycker att alla kommuner borde följa Göteborgs exempel. Han pekar även på att Socialstyrelsen har inrättat en stödtelefon för socialtjänster.

- Det är många kommuner som ringer om just de här frågorna och där har man ett bra stöd.

Johansson anser inte att det finns ett behov för någon "haverikommission". Men han öppnar för att göra en utvärdering av lagen mot barnäktenskap.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT

Ämnen du kan följa