Tankkortshärvan i Malå kommun: Detta har hänt

Här är en sammanfattning av vad som skett sedan Norran avslöjade oegentligheter i den kommunala alpinanläggningen Tjamstanbackarna.

28 februari 2019 06:15

I juli avslöjade Norran att man vid den kommunala alpinanläggningen Tjamstanbackarna i åratal brutit mot kommunens regler för drivmedelskort.

Fel kort har använts till fel fordon, vilket gjorde att det såg ut som att skotrar tankades på sommaren och dieselfordon tankades med bensin. Dessutom har kommunens tankkort använts av personal som var ledig.

Det har gjort att kommunen har svårt att visa vad bränsle för närmare hundra tusen kronor har använts till.

Den tidigare fritidschefen slog larm om vad som pågick till kommunledningen redan vintersäsongen innan. Då påtalade han även att det tankades okontrollerat ur en farmartank. Men utan att få något gehör. I stället fick han inte förlängd anställning när provanställningen tog slut. Motiveringen var samarbetsproblem.

Den förre fritidschefen var heller inte den ende som reagerade över oordningen i backen. I mars i fjol skrev två privatpersoner från Malå ett kritiskt öppet brev till kultur- och fritidsnämnden. Men brevet nådde inte politikerna förrän ett halvår senare. I stället överlämnades det för handläggning till kommunstyrelsens förvaltning.

Ett par veckor efter Norrans avslöjande samlades kommunstyrelsen i Malå till ett extra sammanträde. Där beslutades att PWC får i uppdrag att granska hur kommunens regler kring fordon, arbetsredskap och drivmedelskort har efterlevts.

Tankkortshärvan rörde upp starka känslor i Malå och slutet av sommaren gjorde en privatperson en polisanmälan. Ärendet lades upp som förskingring, med Malå kommun som målsägande. Polisen har hållit förhör och genomfört andra utredningsåtgärder och förundersökningen pågår än.

PWC:s rapport presenterades i oktober och innehöll skarp kritik. I rapporten slås fast att anställda i strid med kommunens riktlinjer har använt kommunens bilar privat, liksom tvätthallar, garage och verkstäder. Bland annat visar en granskning av de elektroniska körjournalerna att ”en del fordon alltför frekvent befinner sig vid olika förares hemadresser”. Samtidigt har kontrollen nästan varit obefintlig.

Efter att ha tagit del av rapporten beslutade kommunstyrelsen att skärpa riktlinjerna för användningen av kommunens fordon och tankkort. Dessutom beslutade politikerna att göra en analys på personnivå kring hur kommunens tjänstebilar och hyrbilar har använts.

Utredningen på personnivå har i dagsläget resulterat i att en varning har utdelats till en anställd. Däremot har ingen ansvarig chefsperson fått några repressalier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa