Oppositionen kritisk till fördelning av poster

Nu reagerar Alliansen och Miljöpartiet på att deras inflytande minskar i nämnderna. ”Jag upplever att vi har haft en bra samtalston i stora viktiga frågor – på så sätt är det förvånande”, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök.

15 oktober 2018 11:30

De är bland annat kritiska till att den nya majoriteten minskar insynen i den politiska processen genom att de behåller och tillsätter fler vice ordförandeposter, meddelar de i ett pressmeddelande.

– Det är inte förvånande att man valt att behålla viceordförandeposter i majoriteten men det är lite förvånande att man väljer att ta fler. Speciellt med tanke på diskussioner vi haft senaste veckorna om vikten av insyn, säger Andreas Löwenhöök.

– Oppositionen måste ges goda förutsättningar att verka. Vi har en granskande roll och behöver ha insyn, tillägger han.

Alliansen och Miljöpartiet anser att oppositionen ska utse vice ordförande.

”Det är en princip och praxis som alla partier i Sveriges kommuner och landsting är överens om”, skriver de i ett pressmeddelande.

– Vi kan konstatera att vi aldrig skulle göra så om vi hade majoritet. Det finns ingen lag som säger att man måste göra på ett visst sätt men man brukar låta oppositionen ta vice ordförandeposterna på de flesta platser i landet. Det kan förstås bli såhär när man ska försöka få ihop en majoritet, säger Andreas Löwenhöök.

Men vilken effekt får denna fördelning av poster i praktiken?

– Ordförande och vice ordförande möts i olika fora utanför nämnder och arbetsutskott och det är klart att där diskuteras frågor. Det finns också några organ knutna till dessa poster exempelvis kommunstyrelsens beredning där man diskuterar vad som ska läggas fram på arbetsutskottets bord och vad som ska skickas till beredning, säger Andreas Löwenhöök.

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet.

– Skellefteborna har röstat för mindre röd politik i Skellefteå och nu blir det snarare mer. Det här känns kanske snopet för Skellefteborna, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren